Zastava Srbije

PRIJEDLOZI ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE I O IZVRŠAVANJU BUDŽETA FEDERACIJE BIH ZA 2021. GODINU: Propisana je mogućnost potpunog otpisa zateznih kamata nastalih po osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda ukoliko poslovni subjekt u roku od 24 mjeseca od stupanja na snagu Izmjena Zakona izmiri obaveze za glavni dug

31.05.2021.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pozdravlja usvajanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode i Zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i uvjerena je da će neophodnost donošenja ovih zakona prepoznati i delegati Doma naroda na čijem se dnevnom redu današnje sjednice, između ostalog, nalaze ova dva prijedloga, kazano je iz Vlade Federacije BiH.

Izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode propisana je mogućnost potpunog otpisa zateznih kamata nastalih po osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda ukoliko poslovni subjekt u roku od 24 mjeseca od stupanja na snagu Izmjena Zakona izmiri obaveze za glavni dug.

Prema podacima s kojima raspolaže Porezna uprava FBiH, posljednji efekti primjene Zakona o visini stope zatezne kamate su naplata glavnog duga u iznosu od oko 43,4 miliona KM.

Dosadašnja iskustva pokazuju da produženje roka za uplatu glavnice duga predstavlja znatan prihod za dodatnu redovnu stabilnost isplata penzija kao i finansijsko jačanje fondova zdravstvenog osiguranja. Također, usvajanjem ovakvih izmjena Zakona pruža se i šansa privrednim subjektima da nastave svoje poslovanje.

Izmjene Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2021. godinu, omogućavaju nesmetane transfere u ukupnom iznosu od 30 miliona KM nižim nivoima vlasti, općinama i gradovima, u ovoj godini nevezano za aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

Kako je ranije pojašnjeno, predloženom izmjenom Zakona, osigurat će se da se već raspoloživa sredstva u Budžetu FBiH blagovremeno i na efikasan način, a na osnovu Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju kriterija i raspodjele sredstava općinama i gradovima, njima i dodijele, nevezano za aranžmana s MMF-om.

Ova sredstva namjenjena su, dijelom za podršku likvidnosti a značajanim dijelom za kapitalne investicije u općinama, koje će dodijeliti po javnom pozivu, ističu u Federalnoj vladi te očekuju da će Federalni parlament što prije usvojiti izmjene ovog zakona, a kako bi se na vrijeme pokrenule procedure i raspisao javni poziv te izabrali projekti koje će Vlada finansirati.

Iz Vlade su naglasili da, s obzirom da se ne radi o značajno velikim sredstvima, takva izdvajanja neće ugroziti likvidnost Budžeta niti će ga destabilizirati, a općinama i gradovima bit će osigurana sredstva na koja ovi nivoi vlasti u Federaciji BiH već računaju.

Također ističu da se radi o pomoći općinama iz Budžeta Federacije BiH, kao i u prošloj godini kada je Vlada podržala jedinice lokalne samouprave sa 30 miliona KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 27.05.2021.

Naslov: Redakcija