Zastava Srbije

SAVJET MINISTARA BIH: Realizovano 60 odsto mjera iz Akcionog plana

31.05.2018.


Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je Finalni izvještaj o sprovođenju mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja o BiH za 2016. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH i Evropskoj komisiji.

U prva dva mjeseca ove godine, nadležne državne, entitetske, kantonalne i institucije Brčko Distrikta realizovale su 376 od ukupno 631 planirane mjere, piše u Izvještaju Direkcije za evropske integracije Savjeta ministara BiH.

Prema Izvještaju, sprovođenje ovog plana nastaviće se i u budućnosti.

U Izvještaju Evropske komisije za BiH za 2016. godinu bilo je 76 prioriteta, podijeljenih po oblastima na bazi kojih je Savjet ministara BiH, u saradnji sa institucijama svih nivoa vlasti, usvojio Akcioni plan.

Riječ je o državnom dokumentu koji provode nadležne državne, entitetske, kantonalne i institucije Brčko Distrikta, saopšteno je iz SMBiH.

Savjet ministara zadužio je Pregovarački tim za sprovođenje Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije, da za narednu sjednicu dostavi izvještaj o radu i aktivnostima preduzetim u vezi sa zaštitom imovine i prava BiH u Republici Hrvatskoj.

Ta informacija trebala bi predstaviti sve probleme koji se tiču potencijalnog problema o gubitku bh. imovine u Hrvatskoj, izjavio je ministar pravde BiH Josip Grubeša, te dodao da je Pregovarački tim do sada trebao zasjedati.

Grubeša je rekao da je ova situacija trebala ranije da se riješi, s obzirom da je Pregovarački tim formiran 2015. godine, ali od tada nije zasjedao.

Podsjetio je da je on razgovarao s nadležnima u Hrvatskoj, a jedno od ponuđenih rješenja je bilo davanje koncesije na određeni broj godina, te da je on predložio 20 godina u jednom trenutku, ali to nije usvojeno.

"Hrvatskoj je sporno što je ta imovina na teritoriji Hrvatske, radi se uglavnom o objektima koji su na jadranskoj obali, a koji su devastirani i u ruševnom stanju i to im kvari turizam te su tražili rješenja za to pitanje", rekao je Grubeša.

Potrebno je prvo definisati koja je to imovina, kome pripada i ko je potražuje, te usaglašenim glasom nastupiti prema Hrvatskoj, zaključio je Grubeša.

Savjet ministara dao je saglasnost na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova BiH za glasanje državljana Turske na teritoriji BiH.

Time je omogućeno da državljani Turske koji žive u Bosni i Hercegovini svoje glasačko pravo na prijevremenim opštim izborima u Turskoj mogu iskoristiti u Sarajevu.

Glasanje će biti održano u Ambasadi Turske u Sarajevu, i to u prvom krugu 16. i 17. juna i u drugom krugu 30. juna i 1. jula od 9.00 do 21.00 čas, saopšteno je iz Savjeta ministara.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 29.05.2018.

Naslov: Redakcija