Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: Savjet za štampu ukazuje da Nacrt zakona narušava princip slobode izražavanja

31.03.2023.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se kriminalizuje kleveta, čime se, kako navode iz Savjeta za štampu i online medije u BiH, direktno narušavaju osnovni principi slobode izražavanja.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Upravni odbor Savjeta za štampu i online medije u BiH upozorava nadležne da su predviđene izmjene zakona vrlo štetne po medijske slobode, te podsjeća da je sloboda izražavanja temeljno pravo. Ona je i u ključnom prioritetu (broj 12) iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Bosna i Hercegovina, navode iz Vijeća za štampu, treba poduzeti konkretne korake u garantovanju slobode izražavanja i zaštiti novinara, a ne korake unazad. U izmjenama je izostavljen pojam "javni interes" koji je osnovni pojam etičkih novinarskih standarda i sadržan je u Kodeksu za štampane i online medije BiH.

Novinari imaju pravo i obavezu da izvještavaju o svim činjenicama od javnog interesa. Pri izvještavanju o činjenicama od javnog interesa novinari će voditi računa o zaštiti privatnosti, ličnih i poslovnih podataka fizičkih i pravnih osoba o kojima izvještavaju, pri čemu će interes javnosti uvijek biti primaran u odnosu na zaštitu privatnosti, naročito političara i javnih zvaničnika" navedeno je, između ostalog, u Članu 1 - Rad u interesu javnosti Kodeksa.

Enormno visoke kazne, koje su predviđene izmjenama Zakona u RS, kako navode u Savjetu, doprinijeće cenzuri, autocenzuri, te po samom izvršenju i gašenju medija, jer se radi o neutemeljeno visokim iznosima.

Savjet za štampu i online medije u BiH poziva sve aktere političke scene u Republici Srpskoj, te novinarska udruženja, akademsku zajednicu i međunarodne organizacije da u narednih 60 dana izvrše dodatne napore kako bi kroz javnu raspravu izmijenili sve sporne odredbe i amandmanima preoblikovali ovaj štetni zakon."

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 23.03.2023.

Naslov: Redakcija