Zastava Srbije

VLADA FBIH: Donijeta Odluka o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaj za poljoprivredu"

31.03.2017.


Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaj za poljoprivredu" utvrđenih budžetom FBiH za 2017. Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu 65.700.000 KM.

Od toga se na poticaje za biljnu proizvodnju odnosi 10.400.000 KM, na animalnu 52.200.000 KM, na model kapitalnih ulaganja 2.300.000 KM, dok je 300.000 KM planirano za ostale vrste podrški, a 500.000 KM za sudske presude i žalbe po rješenjima.

U Programu novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017. bit će realizovane prioritetne mjere novčanih podrški po modelu poticaja proizvodnji i dio mjera strukturne politike koje trebaju doprinijeti unapređenju poljoprivredne proizvodnje i povećanju obima korištenja poljoprivrednog zemljišta s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu.

Također, mjere su usmjerene na povećanje ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda, uz poboljšanje kvaliteta njihove zdravstvene i higijenske ispravnosti u skladu sa zahtjevima potrošača, kao i na osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. U krajnjem, mjere trebaju doprinijeti postepenoj harmonizaciji i integraciji sektora poljoprivrede u EU i globalno tržište.

Vlada je usvojila i Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Federalnim budžetom za 2017. Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu 2.400.000 KM.

Tim programom obuhvaćeno je finansiranje provođenja mjera sprečavanja širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.


Izvor: Vebsajt BHRT, 29.03.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija