Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

MINISTARSTVO PRAVDE BIH: Zakoni o sudovima i o tužilaštvu BiH u fazi usaglašavanja


Ministarstvo pravde BiH potrošilo je 2015. godine 12,24 miliona KM, a za to vrijeme zaposleni su radili na nekoliko strateških ciljeva među kojima je i strukturalni dijalog o reformi pravosuđa između BiH i EU.

U izvještaju o radu Ministarstva za 2015. godinu navedeno je da su nadležni sprovodili prioritete koji su sadržani u Strategiji za reformu sektora pravde u BiH od 2014. do 2018. godine i drugim dokumentima među kojima su i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i strukturalni dijalog.

Ministarstvo je 2015. godine pripremilo 21 zakon iz svoje oblasti među kojima su i Zakon o sudovima BiH i Zakon o tužilaštvu BiH, ali su ta akta još u fazi usaglašavanja.

Prednacrt zakona o sudovima je u doradi kroz strukturalni dijalog, dok je usvajanje Zakona o Tužilaštvu BiH uslovljeno usvajanjem rješenja za sudove.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu je upućen u Savjet ministara BiH u avgustu 2015. godine.

U izvještaju je navedeno i da je 2015. godine usvojena državna strategija za rješavanje predmeta ratnih zločina u BiH kao poseban strateški dokument.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, V. K., 30.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772