Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Ustavni sud RS ocjenio neustavnim više podzakonskih akata, odbijene inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti nekoliko zakona


U Banjoj Luci je 30. marta 2016. godine, održana 205. sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti zakona i drugih opštih pravnih akata sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.

Između ostalih predmeta o kojima je odlučivao, Ustavni sud u predmetu broj U-57/14 donio odluku kojom je utvrdio da Odluka o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana "Filip Višnjić" u Bijenjini nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - amandmani XLIV-LI, 13/1996 - amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - amandman LIII, 21/1996 - amandmani LIV-LXV, 21/2002 - amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - amandmani XCIII-XCVII, 31/2003 - amandmani CIV i CV, 98/2003 - amandmani CVI-CXII, 115/2005 - amandman CXIV, 117/2005 - amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - amandman CXXII - dalje: Ustav) i Zakonom o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015 i 3/2016 - ispr.). Neustavnost i nezakonitost osporenog akta očituje se u tome, kako je ocijenio Ustavni sud, što osporena odluka nije donesena na način i po postupku koji je propisan Zakonom o uređenju prostora i građenju, čime je, ujedno, došlo i do povrede ustavnog načela zakonitosti iz člana 108. stav 2. Ustava prema kojem propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

Ustavni sud je donio odluke i u predmetima broj U-109/14 i broj U-39/15, kojim je utvrdio da odredba koje se odnosi na stupanje na pravnu snagu Pravilnika o proglašenju tehnološkog viška u Osnovnoj školi "Risto Proroković" Nevesinje, kao i odredbe osnovne i dopunske Odluke o rasporedu poslovnih djelatnosti na području opštine Pale, nisu u saglasnosti sa Ustavom. Navedenim odredbama određeno je, naime, da pomenuti opšti akti stupaju na snagu danom njihovog donošenja što je, kao i mnogo puta do sada u identičnim slučajevima, od strane Ustavnog suda ocijenjeno kao suprotno normi iz člana 109. stav 1. Ustava koja zahtjeva da zakoni, drugi propisi i opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.

Pored navedenih, Ustavni sud je donio i odluke u predmetima broj U-94/14, U-105/14 i U-106/14, kojima je odbio prijedloge ili nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, jer nije našao da su osporeni akti ili pojedine njihove odredbe u nesaglasnosti sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.

Tako Ustavni sud nije utvrdio neustavnost pojedinih odredaba:

  • Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 74/2008, 106/2009, 104/2011 i 33/2014),
  • Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 42/2008 i 6/2012) i
  • Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009 i 44/2015).

U predmetima broj U-103/14 i U-61/15 Ustavni sud je obustavio daljnje vođenje postupka, jer su prestale postojati procesne pretpostavke za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporenih akata.

Ustavni sud je donio i rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti opšteg akta u predmetu broj U-85/15.


Izvor: Vebsajt Ustavni sud, 30.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772