Zastava Srbije

NOTARI IZGUBILI MONOPOL NA OVJERAVANJE UGOVORA

31.01.2023.


Sudovi na području Unsko-sanskog kantona započeće od 10. februara ove godine ovjeravanje pravnih isprava o prenosu prava nad nekretninama, što je sve do sada bilo u isključivoj nadležnosti notarskih kancelarija.

Prema riječima Enesa Selmana, predsjednika Općinskog suda u Sanskom Mostu, ugovore o prenosu prava nad nepokretnostima, pored notara, ubuduće će moći praviti i advokati, te ih ovjeravati u sudovima.

"Ustavni sud Federacije BiH je 2015. godine osporio odredbe Zakona o notarima, kao i odredbe još nekoliko zakona koji su notarima davali ekskluzivna prava kada se radi o ovjeri pomenutih pravnih isprava. Zakonodavcu, odnosno Parlamentu FBiH, naloženo je potom da usvoji izmjene ovih zakona, što sve do sada nije učinjeno", objašnjava Selman. Prema njegovim riječima, tako se stvorila jedna vrsta pravnog vakuuma koji je razriješen početkom ove godine, kada je Vrhovni sud Federacije BiH donio privremenu mjeru, te svim sudovima naložio da ovjeravaju pravne isprave o pravima na nekretnine.

"Predsjednici sudova u Unsko-sanskom kantonu su održali sastanak, te smo jednoglasno donijeli odluku da provedemo pomenutu privremenu mjeru. Trenutno se uspostavljaju knjige potpisa, pa ćemo potom započeti ovjeru pomenutih pravnih isprava", ukazao je Selman.

Prema njegovim riječima, na Parlamentu Federacije BiH je da donese izmjene potrebnih zakona kojima će se trajno regulisati pomenuta oblast. Inače, Advokatska komora FBiH je ranije podnijela apelaciju Ustavnom sudu FBiH da ukine odredbe Zakona o notarima, kao i još nekoliko zakona kojima se notarima dalo ekskluzivno pravo da sastavljaju i ovjeravaju ugovore o pravima nad nekretninama.

U Advokatskoj komori USK zadovoljni su ovakvim razvojem situacije, te smatraju kako je na ovaj način ukinut raniji monopol notarijata.

Također, ističu kako će uvođenje konkurentnosti imati i povoljniji efekat po građane, jer će oni imati mogućnost da biraju ko će im sastaviti ugovor. "Sigurno je da će se konkurencija odraziti i na cijene pravnih usluga. Građani će sada moći izabrati da sastave potrebne ugovore ili kod advokata ili kod notara, a sigurno je kako će se pri tome rukovoditi i cijenom", kaže Remzija Suljić, predsjednik pomenute komore.

S druge strane, notari su nezadovoljni, te smatraju kako bi ovakva praksa mogla dovesti do gašenja notarskih kancelarija. Ističu kako je institucija notarijata uvedena 2007. godine, te da se time uvelo dosta reda u pravni poredak.

"Notari su uspostavljeni kao javna institucija koja treba da štiti prava svih strana u ugovornom postupku. Pitanje je kako će to sada izgledati", kaže Edina Kečalović, notar iz Bihaća.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Zlatan Čekić, 26.01.2023.