Zastava Srbije

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO: Donijeta Odluka o privremenom finansiranju za period 1. januara do 31. marta 2023. godine

30.12.2022.


Skupština Kantona Sarajevo donijela je, na svojoj Prvoj radnoj sjednici, Odluku o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period 1. januara do 31. marta naredne godine.

Kako je u obrazloženju naveo ministar finansija Kantona Sarajevo Davor Čičić, u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH propisano je da ukoliko Skupština ne donese novi budžet do kraja fiskalne godine, privremeno se, na osnovu Odluke o privremenom finansiranju nastavlja finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika Budžeta KS.

Privremeno finansiranje se odnosi najduže na prva tri mjeseca nove fiskalne godine i to srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu.

Ministar Čičić je pojasnio da izuzetno od navedenog, u tom periodu mogu se izvršavati rashodi i izdaci iz osnova unutrašnjeg i vanjskog duga do visine stvorenih obaveza, kao i rashodi i izdaci koji se finansiraju iz uplaćenih i prenesenih pomoći, donacija i prihoda za posebne namjene prema odlukama Vlade, na prijedlog budžetskog korisnika.

U periodu važenja ove odluke, mogu se samo finansirati pokrenuti projekti, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje 31. decembra prethodne godine. Budžetski korisnici u tom periodu ne smiju započeti proširene ili nove programe dok se ne donese budžet.

Nakon isteka Odluke o privremenom finansiranju, svi izdaci i rashodi iz tog perioda će biti uključeni u budžet tekuće godine, a koji se mora usvojiti najkasnije do 31. marta 2023. godine.

Skupština KS usvojila je i Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja za period 1. januara do 31. marta 2023. godine, kao i Odluku o privremenom finansiranju potreba JU “Služba za zapošljavanje KS” za prva tri mjeseca naredne godine.

Usvojena je i Odluka o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova 19 stalnih radnih tijela Skupštine KS.

Imenovan je i Odbor za javna priznanja KS na čijem čelu je predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić, te članovi Jasmin Šaljić, Davor Čičić, Vibor Handžić, Ilijaz Pilav, Smiljana Viteškić i Edin Forto.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 28.12.2022.

Naslov: Redakcija