Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti

30.12.2022.


Narodna skupština Republike Srpske večeras je na Petoj posebnoj sjednici, po hitnom postupku, usvojila četiri zakona:

 • Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti,
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnim republičkim taksama,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske i
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o republičkoj upravi.

Zakonom o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti – po hitnom postupku reguliše se svojina na nepokretnoj imovini koja služi kao sredstvo vršenja i sprovođenja javne vlasti i koju koriste subjekti koji vrše tu vlast od potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, a upisana je u javnim evidencijama o nepokretnostima, za čije vođenje i održavanje je nadležna Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove kao svojina tih subjekata.

Razlozi za donošenje Zakona o posebnim republičkim taksama – po hitnom postupku, navedeno je u obrazloženju, sadržani su u potrebi rasterećenja privrednih subjekata koji su pogođeni pandemijom, a što bi za rezultat imalo brže obnavljanje privredne aktivnosti u Republici Srpskoj. Istaknuto je da se ovim zakonom ukida obaveza plaćanja posebne republičke takse čiji su obveznici svi privredni subjekti u Republici Srpskoj.

Izmjenama i dopunama Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske - po hitnom postupku uređuju se odredbe zakona koje se odnose na djelatnost Fonda u smislu propisivanja obaveze pružanja finansijskih usluga i obavljanja drugih finansijskih djelatnosti u vezi sa podsticanjem i finansiranjem zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, kao i na propisivanje obaveze Fondu da Vladi Republike Srpske redovno podnosi polugodišnji i finansijski izvještaj o radu.

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o republičkoj upravi - po hitnom postupku, između ostalog, proširuje se nadležnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na oblast industrijske prerade drveta i proizvodnju finalnih proizvoda od drveta, za koje je prema važećem Zakonu nadležno Ministarstvo privrede i preduzetništva.

Usvojen je i Zakon o metrologiji u Republici Srpskoj, u redovnoj proceduri.

Narodna skupština, na prijedlog Vlade Republike Srpske, izabrala je ministra zdravlja i socijalne zaštite Alena Šeranića za potpredsjednika Vlade Republike Srpske, iz reda bošnjačkog naroda i ministra pravde Miloša Bukejlovića za potpredsjednika Vlade Republike Srpske, iz reda hrvatskog naroda. Narodni poslanici su prihvatili prijedlog Vlade da se 29. tačka dnevnog reda – Izbor i imenovanja razmatra pod rednim brojem 17.

Narodna skupština je usvojila i Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci po Projektu “Medicinski kompleks Banja Luka”(FIN° 91.071).

Preostale tačke dnevnog reda Pete posebne sjednice:

 • Prijedlog zakona o standardizaciji u Republici Srpskoj;
 • Prijedlog Porodičnog zakona;
 • Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pčelarstvu;
 • Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske.

Peta posebna sjednica Narodne skupštine trebalo bi da bude nastavljena nakon praznika, a tačan datum sjednice biće naknadno utvrđen.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 28.12.2022.