Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača

30.12.2019.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 52. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o realizaciji Posebnog programa subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove u 2019. godini.

Program subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove obuhvata subvencionisanje stambenih kredita dobijenih pod povoljnijim uslovima i mladim ljudima pomaže da riješe stambeno pitanje, kao prioritetno pitanje u nastavku njihovih života, osnivanje i razvoj zdrave porodice, kao i povećanje nataliteta i ostanak mladih u Republici Srpskoj.

Poseban program subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove se realizuje od 2008. godine, a ukupan broj dodjeljenih subvencija od početka realizacije ovog programa, uključujući i posljednji raspisani konkurs, iznosi 3848.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta je u 2019. godini raspisalo dva konkursa za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove (ukupno odobreno 450 zahtjeva). Za ove namjene u 2019. godini, po rebalansu budžeta, obezbijeđena su sredstva u iznosu od 1.610.000,00 KM. Od 2008. godine, pa do kraja 2019. godine na ovaj program će biti utrošeno oko 11.500.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji aktivnosti za provođenje reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj sa prijedlogom Akcionog plana.

Akcionim planom sprovođenja reformskih procesa u oblasti predškolskog vaspitanja predviđeno je, između ostalog, uvođenje besplatnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja za djecu sa smetnjama u razvoju i djecu bez roditeljskog staranja, uvođenje poludnevnih i trosatnih predškolskih programa te podizanje svijesti roditelja, stručne i ostale javnosti o važnosti i značaju ranog učenja i učešća kroz predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

U oblasti osnovnog obrazovanja predviđeno je razvijanje nastavnih planova i programa za osnovno vaspitanje i obrazovanje s fokusom na ishode učenja, inoviranje udžbenika, štampanih i digitalizovanih, u skladu sa inoviranim nastavnim planovima i programima, kontinuirana obuka nastavnika i razvijanje programa dodatne nastave za darovite učenike.

U oblasti srednjeg obrazovanja predviđeno je inoviranje nastavnih planova i programa za učenike srednjih škola, donošenje standarda kvaliteta udžbenika, upisne politike zasnovane na listi zanimanja koja je definisana Uredbom o standardima zanimanja u skladu sa potrebama tržišta rada te uvođenje više praktične nastave.

Ministarstvo prosvjete i kulture će, u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom, Zavodom za obrazovanje odraslih i stručnim tijelima formiranim u okviru procesa reforme obrazovanja, u narednom periodu raditi na ostvarivanju mjera i aktivnosti utvrđenih Akcionim planom uz poštovanje postavljenih rokova za realizaciju, nosilaca aktivnosti i očekivanih rezultata.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i Gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača, po hitnom postupku.     

Razlozi za donošenje ovog zakona jesu realizacija Projekta izgradnje auto-puta i gasovoda na relaciji Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača, kojim bi se riješila saobraćajna povezanost Republike Srpske sa zemljama u okruženju, gasifikacija dijela Republike Srpske, te stvorili preduslovi za bolji život građana i bolji ekonomski i privredni napredak Republike Srpske.

Zakonom se uređuje poseban postupak eksproprijacije nepokretnosti radi izgradnje navedenog auto-puta i gasovoda, kao projekata od posebnog značaja za Republiku Srpsku, finansiranje izvođenja geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije i sprovođenje posebnog postupka eksproprijacije, kao i druga pitanja od značaja za izgradnju ovog auto-puta i gasovoda.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prihvatanju donatorskih sredstva Vlade Republike Srbije, u iznosu od 25.000.000,00 EUR (48.895.750,00 KM), odobrenih Republici Srpskoj kao jednokratna pomoć Vlade Republike Srbije. Navedena donatorska sredstva ne ulaze u budžet Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju kredita opštini Nevesinje iz sredstava revolving fonda u oblasti vodosnabdjevanja i komunalne infrastrukture za finansiranje projekta u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM.

Kreditna sredstva biće utrošena za izgradnju dovodnog cjevovoda za naseljena mjesta Ljeskovik, Zovi Do, Drežanj i Rast u opštini Nevesinje.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o korišćenju sredstava od povrata PDV-a u okviru Projekta izgradnje sistema za navodnjavanje u Republici Srpskoj do iznosa od 4.000.000,00 KM. Sredstva, u okviru ovog projekta, biće korišćena u Bijeljini, Trebinju, Bratunacu, Srebrenici i Ljubinju.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Akcionog plana u 2019. godini za implementaciju Strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine.

U skladu sa Akcionim planom, u ovoj godini, između ostalog, donesen je Zakon o trgovini, s ciljem unapređenja poslovnog okruženja za pokretanje poslovanja i obavljanje trgovinskih djelatnosti. Zakon normira nove oblike trgovine, te detaljnije uređuje postojeće. Vlada Republike Srpske utvrdila je i Nacrt zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti, koji će urediti oblast posredovanja u prometu nepokretnosti, čime će se stvoriti uslovi za razvoj ove djelatnosti. U skladu sa Akcionim planom, Ministarstvo trgovine i turizma kontinuirano inicira i daje podršku na uspostavljanju poslovnog udruživanja s ciljem jačanja trgovinskog sektora i domaće proizvodnje. Ministarstvo kontinuirano nastoji da domaćim privrednim i trgovinskim društvima obezbjedi prisustvo na drugim tržištima podstičući stvaranje domaćeg prepoznatljivog brenda, s ciljem lakšeg izvoza na druga tržišta.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština.

Odobrava se sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština, i to opština: Osmaci, Lopare, Novo Goražde, Šamac, Pelagićevo, Kalinovik, Jezero i Berkovići.

Projekti će biti sufinansirani sa budžetske pozicije - transferi nerazvijenim opštinama, u okviru Ministarstva uprave i lokalne samouprave na sljedeći način: Opština Osmaci, Projekat "Asfaltiranje puta Sajtovići - Vacetinska rijeka" u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM;

Opština Lopare, Projekat "Program podrške marginalizovanim grupama - Fond za žensko preduzetništvo ", u ukupnom iznosu od 19.000,00 KM; Opština Novo Goražde, Projekat "Asfaltiranje putnog pravca u Oglećevi opština Novo Goražde", u ukupnom iznosu od 10.700,00 KM; Opština Šamac, Projekat "Sanacija i opremanje zgrade Stare bibilioteke u Šamcu", u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM; Opština Pelagićevo, Projekat "Rekonstrukcija - asfaltiranje dijela puta Dubrave- Blaževac", u ukupnom iznosu od 4.500,00 KM; Opština Kalinovik, Projekat "Druga faza projekta Via dinarica", u ukupnom iznosu od 25.000,00 KM; Opština Jezero, Projekat "Izvođenje radova u izgradnji fiskulturne sale u opštini Jezero", u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM; Opština Berkovići, Projekat "Rješavanje putne komunikacije prema selu Donja Trusina", u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa u svrhu infrastrukturnih radova - regulacije korita rijeke Miloševice od Stevića mosta do ušća u Gomjenicu, odvodnje površinskih voda iz naselja Nova Orlovača, Vrbice i Celpak i rekonstrukcije saobraćajnih porvršina i kanalizacione mreže u zoni uticaja u Prijedoru.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na rebalans Finansijskog plana-budžeta JU "Zavod za zapošljavanje Republike Srpske" za 2019. godinu, Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog programa rada JU "Zavod za zapošljavanje Republike Srpske" za 2020. godinu, kao i Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog finansijskog plana-budžeta JU "Zavod za zapošljavanje Republike Srpske" za 2020. godinu.

Vlada Republike Srpske danas je donijela i Odluku o davanju saglasnosti na izmijenjeni program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Vode Srpske" za 2019. godinu, te Odluku o davanju saglasnosti na finansijski plan JU Studentski dom "Foča" za 2020. godinu.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 26.12.2019.

Naslov: Redakcija