Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeni Zakon o bankama RS, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo RS, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost, Nacrt zakona o poreskom sistemu

30.12.2016.


Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u nastavku 21. posebne sjednice usvojili su Zakon o bankama Republike Srpske, po hitnom postupku, kojim se uređuje i prestanak rada banaka u Srpskoj, kao i zaštita korisnika bankarskih usluga.

Novim zakonom se propisuje da niko osim banke ne može primati depozite ili druga povratna sredstva, niti davati kredite i izdavati platne kartice, ako nema dozvolu Agencije za bankarstvo.

Zakonom o bankama posebno se uređuju područja u kojima su prisutne manjkavosti koje je potrebno otkloniti. Uvode se i brojne novine, koje se prije svega odnose na: izradu planova oporavka samih banaka, utvrđuju se mjere za poboljšanje njihovog finansijskog položaja; preduzimanje mjera rane intervencije Agencije u slučaju značajnog pogoršanja stanja banke; uspostavljanje pravnog sistema za restrukturiranje problematičnih banaka i utvrđivanje nadležnosti Agencije za sprovođenje ovog postupka.

Odredbe o restruktuiranju banaka uvode se radi preduzimanja mjera koje treba da spriječe ili ublaže nastupanje kriznih situacija kod pojedinačne banke, ali i bankarskog i finansijskog sistema u cjelini, a samim tim i obezbijede efikasno restruktuiranje banke koja ne može ili vjerovatno neće moći da nastavi poslovanje.

Zbog potrebe usklađivanja sa novim Zakonom o bankama, poslanici su usvojili i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, čiji cilj je proširenje nadležnosti Agencije za konsolidovani nadzor i restrukturisanje banaka.

Ovim zakonskim riješenjem predloženo je uspostavljanje odbora za nadzor i odbora za restrukturiranje kao dva nezavisna tijela u okviru Agencije radi razmatranja ključnih odluka u vezi sa nadzorom, odnosno restrukturisanjem banke, koji nadležnoj organizacionoj jedinici Agencije daju preporuke za donošenje konačnih odluka.

Narodna skupština usvojila je Zaključak po kojem zadužuje Vladu Republike Srpske da jednom godišnje dostavi informaciju u pisanoj formi sa detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima imenovanih i izabranih lica u institutucijama i javnim preduzećima Republike Srpske.

Narodna skupština je po hitnom postupku usvojila i Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o tržištu hartija od vrijednosti čiji cilj je unapređenje tržišta hartija od vrijednosti, usaglašavanje sa direktivama EU i usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima.

Usvojen je i Nacrt zakona o poreskom sistemu RS kojim se uređuje poreski sistem i uspostavlja registar poreskih i neporeskih davanja. Cilj predloženog zakona je stvaranje pravila na osnovu kojih će uvođenje, mijenjanje ili ukidanje bilo kojeg poreskog ili neporeskog davanja u Republici Srpskoj biti u funkciji kreiranja optimalnog poreskog opterećenja svih poreskih obveznika.

Ovo zakonsko rješenje predviđa uspostavljanje registra poreskih i neporeskih davanja, jačanje transparentnost uvođenja i naplate javnih prihoda, jačanje javne kontrole nad fiskalnim opterećenjem privrede i građana.

Narodna skupština usvojila je Zaključak po kojem se ovo zakonsko rješenje upućuje u javnu raspravu koja će trajati 60 dana.

Narodna skupština usvojila je i Odluku o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2017. godinu, kojim se odobrava dugoročno zaduživanje Srpske u maksimalnom iznosu do 411.100.000 KM.

Ta sredstva biće upotrijebljena za namjene propisane Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, navodi se u obrazloženju ovog dokumenta.

Načini obezbjeđivanja sredstava mogu biti kreditna zaduženja kod Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, kreditno zaduženje kod finansijskih institucija uz garanciju Svjetske banke, kreditno zaduženje kod domaćih i inostranih kreditora i emisija dugoročnih hartija od vrijednosti.

Poslanici su usvojili i Odluku o kratkoročnom zaduženju Republike Srpske emisijom terzorskih zapisa za 2017. godinu.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit i Zakona o prestanku važenja Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost, po hitnom postupku.

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu biće onemogućeno dvostruko oporezivanje poreza na dobit između Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta.

Narodna skupština jednoglasno je usvojila Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za dodatno finansiranje po projektu bolnica/B u Republici Srpskoj (FIN 31.526 BA)

U prvom dijelu zasjedanja, održanom u četvrtak i petak prošle sedmice, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Budžet Republike Srpske za 2017. godinu i Zakon o izvršenju budžeta za 2017. godinu.

Narodna skupština usvojila je i Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017-2019. godina, dokument koji zamjenjuje dosadašnji dokument Ekonomska politika, a kojeg je Narodna skupština usvajala uz Budžet za svaku narednu godinu.

Poslanici su usvojili i Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske.

Po ovim zakonima se osnovna plata uvećava za svaku godinu radnog staža za 0,3 odsto do navršenih 25 godina staža, a za više od 25 godina osnovna plata se uvećava za svaku navršenu godinu radnog staža za 0,5 odsto.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 28.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772