Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM KOJI OBJEDINJUJE PROTOK INFORMACIJA O SVIM VRSTAMA OTPADA USKORO NA PODRUČJU CIJELE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE: Održana sjednica Vlade FBiH

30.11.2018.


Na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine će biti uveden jedinstveni informacioni sistem koji objedinjuje protok informacija o svim vrstama otpada, dajući jednostavan i efikasan pristup informacijama tehničkog, pravnog, institucionalnog i financijskog karaktera, odluka je Vlade FBiH.

Informacioni sistem će biti zasnovan na platformi koja omogućava prostorno definisanje podataka, dajući kompletnu informaciju o integralnom sistemu upravljanja otpadom (o količinama otpada, infrastrukturi, legalnim i nekontroliranim odlagalištima, shemama prikupljanja otpada i slično).

Za uspostavljanje i efikasan rad informacionog sistema upravljanja otpadom potrebno je utvrditi njegovu organizacijsku strukturu koja će u svakom trenutku biti spremna odgovoriti na zahtjeve planiranja, donošenja odluka i rješavanja incidentnih situacija.

Za tri godine izvezeno 16.598,11 tona opasnog otpada.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o izvozu opasnog otpada iz Federacije BiH.

Ovo ministarstvo je, na osnovu Odluke o ratifikaciji Konvencije o kontroli prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovom odlaganju (Bazelska konvencija) i Odluke o uslovima prekograničnog prometa opasnog otpada u skladu s Konvencijom o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom zbirnjavanju, ovlaštena institucija za prekogranični promet opasnog otpada koji obuhvaća uvoz, izvoz i provoz otpada na području BiH na ekološki prihvatljiv način.

Prekogranični promet i prikupljanje opasnog otpada na području Federacije BiH su regulisani Zakonom o upravljanju otpadom i Pravilnikom o prekograničnom prometu otpada. U skladu sa zakonskom regulativom, na području FBiH postoje ovlašteni subjekti za prikupljanje i izvoz opasnog otpada na ekološki prihvatljiv način, a to su “Grioss” d.o.o. Grude, “Kemis” d.o.o. Lukavac i “Kemokop” d.o.o. Tuzla.

Ovi privredni subjekti su, uz saglasnost Federalnog ministarstva okoliša i turizma, od 2015. do 2017. godine prikupili i izvezli iz FBiH ukupno 16.598,11 tona opasnog otpada, što je 5.532,7 tona opasnog otpada prosječno na godišnjem nivou. Izvoze se uglavnom muljevi od boja i lakova, farmaceutski otpad i citostatici, građevinski otpad koji sadrži azbest, električni i elektronski otpad, fluorescentne cijevi, otpadna ulja, akumulatori itd.

Opasni otpad je izvezen i zbrinut na ekološki prihvatljiv način u skladu sa odredbama Bazelske konvencije u zemlje Evropske unije, i to u Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Njemačku, Francusku i Češku.

Nakon razmatranja aktuelne Odluke o oslobađanju osoba s paraplegijom i oboljelih od dječije paralize od plaćanja RTV pretplate, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici zaključila da će korištenje ovog prava za iste kategorije biti omogućeno i ubuduće.

Kako je zaključeno, Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će dogovoriti mehanizam kako bi, od početka sljedeće godine, ova materija prešla u nadležnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Na današnjoj sjednici, Federalna vlada je prihvatila informaciju u kojoj je navedeno da Nadzorni odbor JP “Željeznice FBiH” (ŽFBiH) d.o.o. Sarajevo ne sprovodi njene odluke i zaključke.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da, u slučaju nesrovođenja ovih aktivnosti, protiv Nadzornog odbora i direktora Uprave JP “Željeznice Federacije BiH” d.o.o. Sarajevo pokrene kazneni postupak u skladu sa zakonima o privrednim društvima i o javnim preduzećima u FBiH.

Takođe, Federalna vlada je donijela je Odluku o prestanku važenja nerealizovanih odluka Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH BiH, u ukupnom iznosu od 1.705.000 BAM.

Ovom odlukom, prestaju da važe Odluka o utvrdivanju kriterija, dodjeli i usmjeravanju sredstava privrednim subjektima koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće, od 4.9.2014. godine, u dijelu nerealizovanih sredstava u iznosu od 600.000 BAM i Odluka o dodjeli sredstava s pozicije neraspoređenih sredstava Federalnog fonda za pomoć nastradalim od 12.3.2015. godine, u dijelu nerealizovanih sredstava u iznosu od 30.000 BAM namijenjenih za sanaciju stambeno-poslovnih jedinica u općini Doboj-Jug.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 29.11.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772