Zastava Srbije

IMPLEMENTACIJA PROCESA STRATEŠKOG PLANIRANJA U SUDOVIMA: Održana radionica predstavljanja inoviranog uputstva za strateško planiranje posljednjoj grupi sudova

30.10.2023.


O značaju strateškog planiranja na nivou pravosudnih institucija i važnosti njegovog kontinuiranog unapređenja, govorilo se u okviru radionice tokom koje je određenom broju sudova predstavljeno inovirano Uputstvo za strateško planiranje i izvještavanje u sudovima i praksi u procesu strateškog planiranja.

Riječ je o savremenom upravljačkom alatu koji koriste evropski pravosudni sistemi s ciljem unapređenja rada, povećanja efikasnosti, produktivnosti i zadovoljstva građana, a time i jačanja vladavine prava.

Potreba za dodatnim unapređenjem uputstva, koje je usvojeno 2021. godine, prepoznata je tokom dvogodišnjeg kontinuiranog monitoringa njegove primjene u sudovima od strane Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, nakon čega je Vijeće, na sjednici održanoj 8. i 9. februara 2023. godine, usvojilo inovirano Uputstvo za strateško planiranje i izvještavanje u sudovima.

Kako je tokom radionice istakao predsjednik VSTV-a BiH, Halil Lagumdžija, o značaju strateškog planiranja na nivou pravosudnih institucija govori i činjenica da je, u okviru Izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini, tzv. Priebe-ovom izvještaju, koji i dalje predstavlja vjerovatno najrelevantniji sveobuhvatni izvještaj posvećen prvosuđu u BiH, navedeno kako predsjednici sudova i glavni tužioci moraju biti aktivniji u vršenju svoje rukovodne uloge da bi osigurali djelotvorniji i kvalitetniji rad nezavisnog pravosuđa. Posebno se ističe, također, da predsjednici sudova moraju preuzeti aktivnu ulogu u upravljanju radom sudova, kako bi poboljšali rezultate suda i unaprijedili pravosuđe za građane.

Održavanjem radionica nastoji se dodatno razjasniti pojedine institute strateškog planiranja, te ponuditi praktične primjere za pojedine procese, kako bi strateško planiranje i izvještavanje, sudskom menadžmentu bilo jednostavnije i koristilo kao instrument rukovođenja institucijom.

Strateško planiranje po prvi put je uvedeno u sudovima u BiH i predsjednicima sudova i sudskom osoblju pomože u ostvarivanju misije i vizije institucije te doprinosi efikasnijem radu sudova i osiguravanju adekvatnih finansijskih sredstava za rad, što se direktno reflektuje na poboljšanje kvaliteta usluga koje koriste građani. Uvođenje strateškog planiranja u sudove dio je aktivnosti projekta “EU podrška reformama pravosuđa u BiH- IPA 2019”, koji VSTV BiH provodi uz podršku EU u BIH.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 27.10.2023.

Naslov: Redakcija