Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donesena Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period oktobar – decembar 2021. godine

30.09.2021.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, jednoglasno je na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period oktobar – decembar 2021. godine, u iznosu 249 miliona KM, što predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. oktobra 2021. godine.

Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora BiH da u saradnji sa Uredom za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH pripremi ovu odluku za potpisivanje i objavu u “Službenom glasniku BiH”.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 28.09.2021.

Naslov: Redakcija