Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Usvojen zaključak o povećanju cijene rada zdravstvenim radnicima

30.09.2019.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 39. sjednici, zaključak kojim se ministar zdravlja i socijalne zašite Alen Šeranić ovlašćuje da sa reprezentativnim sindikatima potpiše odluku kojom se cijena rada u zdravstvu povećava sa 135 KM na 145 KM.

Ministar Šeranić je rekao da Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite nastavlja dalji rad sa sindikatima s ciljem traženja najboljih rješenja po pitanju Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 66/2018), pregovora u vezi sa odredbama posebnog kolektivnog ugovora u oblasti zdravstva, kao i definisanja Zakona o djelatnostima u zdravstvu, koji u Republici Srpskoj nije donesen, a, kako je rekao, prijeka je potreba u funkcionisanju zdravstvenog sistema.

"Očekujemo njihov odgovor po ovom pitanju. Ne zatvaramo vrata nikome od sindikata i nastavljamo socijalni dijalog po ovom pitanju. Sindikate gledamo kao partnere i obostran je interes da zdravstveni sistem Republike Srpske napravimo što je moguće boljim, kako za nas koji upravljamo njime, tako i za njih koji rade u samom sistemu, a na kraju krajeva najbitnije je da naši pacijenti ne trpe", naglasio je ministar zdravlja.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Nacrt strategije mentalnog zdravlja republike srpske 2019-2029. godine.

Ministar Šeranić je rekao da je u pitanju vrlo važan akt, jer će se kroz novi Prijedlog zakona o mentalnom zdravlju ići u pravcu organizovanja ovog sistema u potpunosti.

"Imaćemo zakonski akt koji će regulisati ovu oblast i omogućiti da je unaprijedimo prije svega sa aspekta uključivanja lokalne zajednice, jačanja nevladinih udruženja, očuvanja prava lica koja boluju od mentalnih oboljenja i naravno pomoći samim porodicama", istakao je ministar.

Ministar Šeranić objasnio je da je u izradi Strategije postojalo relevantno učešće struke, predstavnika zdravstvenog sektora, socijalnih radnika i psihologa i dodao da će uslijediti upućivanje nacrta zakona u Narodnu skupštinu.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite rekao je i da je u ovoj oblasti nastavljen rad na obezbjeđivanju sredstava Banke Savjeta Evrope za rekonstrukciju četiri psihijatrijske ustanove u Republici Srpskoj, projektima koji se rade sa UNDP-om.

Riječ je o Klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci, Bolnici za hroničnu psihijatriju u Modriči, Specijalnoj bolnici za psihijatriju na Sokocu i Domu za lica sa invaliditetom u Višegradu.

"S obzirom na to da se radi o međunarodnim sredstvima, moramo dobiti odgovarajuće odobrenje i ispoštovati proceduru sa Savjetom ministara. Međutim, taj proces je sada blokiran, shodno tome šta se sada dešava u BiH", poručio je ministar zdravlja i dodao da UNDP, kao partner u ovim projektima, i pored toga radi svoj dio posla u izradi tehničke dokumentacije.

Ministar Šeranić izrazio je nadu da će se u martu ili aprilu naredne godine krenuti sa realizacijom ova četiri projekta.

"Kroz centre za mentalno zdravlje koji već postoje na trerenu, kroz rekonstruisane objekte i kroz novu zakonsku i plansku regulativu, u potpunosti ćemo unaprijedili oblast koja se tiče mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj", rekao je ministar Alen Šeranić.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 26.09.2019.

Naslov: Redakcija