Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeno devet zakona i četiri nacrta zakona. Nastavak sjednice 7. oktobra 2019. godine

30.09.2019.


Narodna skupština Republuke Srpske je u prvom nastavku Šeste redovne sjednice usvojila devet zakona i četiri nacrta zakona.

Usvojeni su sljedeći zakoni:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju uz prihvaćene amandmane koji postaju sastavni dio zakona,

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju uz prihvaćeni amandman,

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća,

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti,

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj,

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima uz prihvaćene amandmane,

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju,

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske i

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici uz prihvaćene amandmane.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju propisano je uvođenje privatnih osnovnih škola, kao i uvođenje Svetosavske nagrada za najboljeg nastavnika i učitelja. Predviđeno je da će mala matura biti proslavljana u školskim objektima.

Izmjene i dopune Zakona o uređenju prostora i građenju odnose se na stvaranje zakonskog osnova za uvođenje jednošalterskog i elektronskog sistema izdavanja građevinskih dozvola. Izmjenama ovog zakona otklanja se mnoštvo pravnih i administrativnih prepreka, a uspostavlja jednostavan i efikasan sistem izdavanja građevinskih dozvola, sa minimalnim brojem formalnosti i koraka u postupku i jeftinijim troškovima postupka, čime se povećava konkurentnost tržišta.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća propisano je proširenje nadležnosti Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i njena transformacija u Razvojnu agenciju Republike Srpske.

Razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti jeste propisivanje uslova i načina sprovođenja postupka elektronske registracije preduzetnika.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata utvrđeno je da će registracija elektronskim putem biti moguća samo za domaća pravna i fizička lica.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima sadržani su u potrebi preciznijeg uređenja pojedinih oblasti za koje se u praksi ukazala potreba, kao i njegovog usaglašavanja sa drugim propisima.

Parlament je usvojio sljedeće nacrte zakona:

 • Nacrt zakona o električnoj energiji,

 • Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske,

 • Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama i

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama.

Nacrt zakona o električnoj energiji upućen je u javnu raspravu u trajanju od 60 dana, Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske upućen je u javnu raspravu u trajanju od 90 dana, dok će javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, po Zaključku koji je usvojila Narodna skupština, trajati 60 dana.

Drugi nastavak Šeste redovne sjednice zakazan je za ponedjeljak, 7. oktobra, u poslijepodnevnim časovima.

Preostale tačke Dnevnog reda 6. redovne sjednice:

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;

 • Prijedlog strategije razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2019 – 2023. godine;

 • Prijedlog strategije za unapređivanje položaja starijih lica u Republici Srpskoj od 2019. do 2028. godine;

 • Nacrt strategije razvoja elektronske uprave Republike Srpske za period 2019 – 2022. godina;

 • Izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017 – 2021. "Znanje za razvoj", za period 01.10.2017 – 30.06.2019. godine;

 • Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2018. godinu;

 • Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2018. – 31.12.2018. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2018. godinu;

 • Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske: a)Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine; b) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine;v) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine;

 • Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske: a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2018. godinu; b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2018. godinu; v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansisjkom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2018. godine.

 • a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01. - 31.12.2018. godine; b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2019. godinu;

 • Izvještaj o poslovanju Investiciono - razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova za 2018. godinu sa Izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;

 • Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2018. godinu;

 • Izvještaj Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka o radu i poslovanju za 2018. godinu;

 • Izvještaj o o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2018. godine;

 • a) Izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2018. godinu; b) Izvještaj Komisije za žalbe o radu za period 01.01. – 31.12.2018. godinu;

 • a) Izvještaj o radu JP Radio–televizije Republike Srpske za 2017. godinu, sa Planom rada za 2018. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP Radio – televizije Republike Srpske, b) Izvještaj o radu JP Radio –televizija Republike Srpske za 2018. godinu, s Planom rada za 2019. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP Radio – televizija Republike Srpske;

 • Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;

 • Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014 – 2019. godine) za 2018. godinu;

 • Informacija o realizaciji Programa razvoja sporta Republike Srpske za 2018. godinu;

 • Prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj;

 • Izbor i imenovanja.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 27.09.2019.

Naslov: Redakcija