Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Utvrđeni nacrti zakona o bankama, o sigurnosti i zaštiti na radu, prihvaćena informacija o potrebnom umanjenju broja zaposlenih prilikom izrade Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu, do 31.12.2016. godine produžen moratorij na novo zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika


 

  • VLADA FBIH: Utvrđeni nacrti zakona o bankama, o sigurnosti i zaštiti na radu, prihvaćena informacija o potrebnom umanjenju broja zaposlenih prilikom izrade Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu, do 31.12.2016. godine produžen moratorij na novo zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika

Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o bankama, Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu, te nacrte izmjena i dopuna Zakona o investicijskim fondovima i Zakona o vrijednosnim papirima.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je prihvatila informaciju o potrebnom umanjenju broja zaposlenika za 150 prilikom izrade Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu, kako bi uštedila 10 miliona KM. Pokretanje stečaja u Fabrici duhana Mostar. Sredstva za radnike "Borca".

Kada je riječ o smanjenju broja zaposlenih, Vlada FBiH zadužila je sve budžetske korisnike da svoje budžetske zahtjeve za 2017. godinu revidiraju u skladu sa informacijom u dijelu koji se odnosi na plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca i ostale doprinose, te revidirane zahtjeve dostave Federalnom ministarstvu finansija.

U skladu sa analizama, broj zaposlenika bi trebao biti reduciran za 150 u odnosu na broj planiran u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu. To bi, u konačnici, rezultiralo uštedom od oko deset miliona na pozicijama plaća i naknada troškova zaposlenih, doprinosa poslodavca i ostalih doprinosa.

Vlada je također, do 31.12.2016. godine produžila moratorij na novo zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika.

Ovo se odnosi na federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, naročito Agenciju za državnu službu FBiH, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravne osobe.

Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Uredbu o uslovima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada FBiH.

To je urađeno na inicijativu zakupaca poslovnih prostora koji se obraćaju federalnim insititucijama molbama za umanjenje zakupnine zbog teške finansijske situacije usljed smanjenja obima poslovanja.

Obzirom da se radi o zakupcima koji uredno izmiruju svoje obaveze, postoji opravdanost da zakupnine, na zahtjev zakupaca, budu umanjene po osnovu propisanih kriterija, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog pravobranilaštva.

Nadalje, izmjenama i dopunama je predviđeno da, nakon isteka, ugovor o zakupu može biti produžen putem aneksa na period do pet godina sa zakupcima koji redovno izmiruju zakupninu. Izuzetno, ugovor može biti zaključen i na određeno vrijeme, na period do deset godina, u slučaju kada je poslovni prostor izuzetno devastiran i potrebna su ulaganja većih sredstava za dovođenje u uslovno stanje, što će utvrđivati ovlašteni sudski vještak građevinske struke kojeg angažuje zakupodavac. Zakupcima će biti priznata ulaganja u visini do 60 posto tržišne vrijednosti poduzetih radova.

Federalna vlada je prihvatila izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u privrednom društvu Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar, te zadužila Poresku upravu FBiH - Kantonalni porezni ured Mostar da, kao povjerilac, podnese zahtjev za pokretanje stečajnog postupka u ovoj fabrici, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o rješavanju statusa radnika u privrednim društvima Konfekcija "Borac" d.d. Zenica - u stečaju i Konfekcija "Borac" d.d. Banovići i odobrila izdvajanje sredstava za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike koji su stekli uvjete za odlazak u penziju za četrnaest radnika Tvornice konfekcije "Borac" d.d. Banovići i šest radnika Tvornice konfekcije "Borac" d.d. Zenica - u stečaju.

Izvor: Vebsajt BHRT, 29.09.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772