Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donjet veći broj odluka


 

  • VLADA RS: Donjet veći broj odluka

Vlada Republike Srpske donijela je, na 93. sjednici, u Banjaluci, Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, za period 01.07-30.09.2016. godine, u iznosu od 500.000 KM.

Sredstva iz ove odluke, raspoređuju se na sljedeći način: Nerazvijene opštine – Bratunac (16.100,00 KM), Vlasenica (16.200,00 KM), Donji Žabar (13.975,00 KM), Kostajnica (15.125,00 KM), Ljubinje (14.675,00 KM), Nevesinje (15.850,00 KM), Pelagićevo (14.975,00 KM), Petrovac (13.475,00 KM), Petrovo (15.825,00 KM), Ribnik (14.100,00 KM), Rogatica (14.675,00 KM), Han Pijesak (14.725,00 KM), Šamac (16.125,00 KM), Šipovo (14.175,00 KM); Izrazito nerazvijene opštine – Berkovići (14.975,00 KM), Vukosavlje (16.350,00 KM), Istočni Drvar (13.150,00 KM), Istočni Mostar (15.475,00 KM), Istočni Stari Grad (14.950,00 KM), Jezero (16.125,00 KM), Kalinovik (14.950,00 KM), Kneževo (15.475,00 KM), Krupa na Uni (15.875,00 KM), Kupres (13.950,00 KM), Lopare (15.200,00 KM), Novo Goražde (15.225,00 KM), Osmaci (15.600,00 KM), Oštra Luka (15.225,00 KM), Rudo (15.875,00 KM), Srebrenica (15.700,00 KM), Trnovo (15.200,00 KM), Čajniče (14.725,00 KM), Šekovići (15.975,00 KM).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini na javnim univerzitetima.

Ovom odlukom utvrđuje se broj od 134 redovna studenta, koji se upisuju u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, kojom se broj mjesta na prvom ciklusu povećava za 207, a na drugom za 122 studenta.

Prema ovoj odluci, ukupan broj od 6.695 redovnih i vanrednih studenta koji će se upisati u prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2016/17. godine povećava se za 207 studenata i sada iznosi 6.902 studenta, odnosno na drugom ciklusu za 122 i sada iznosi 2.645.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o dostupnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja djeci u Republici Srpskoj i pregledu potreba i potražnje za ovim segmentom obrazovanja.

Zaduženo je Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da u 2017. godini podrže sprovođenje preporuka navedenih u ovoj Informaciji.

Uvidom u podatke dostavljene iz godišnjih programa rada predškolskih ustanova utvrđeno je da je u predškolskim ustanovama u radnoj 2015/16. godini bilo upisano 9724 djece, odnosno 18 % od ukupne populacije djece predškolskog uzrasta. Poslednjih godina bilježi se blagi porast ovog procenta.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o pojavi bolesti plavog jezika i mjerama koje se provode u cilju njenog suzbijanja.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske da preko raspoloživih mehanizama i institucija provodi plan dijagnostike prijemčivih životinja u Republici, da uspostavi kontrolu kretanja životinja i ograniči širenje bolesti, da preko nadležnih veterinarskih organizacija provede dezinsekciju na svim zaraženim farmama, da obavi dodatnu edukaciju farmera intenzivnim kontaktima veterinarskih stručnjaka sa farmerima, posebno na planu rizika koje nosi bolest i mjerama koje moraju sami provoditi, te da redovno analizira situaciju i po potrebi dopunjava mjere suzbijanja bolesti i da nakon tri nedjelje uradi novi presjek stanja kretanja bolesti u Republici Srpskoj i pripremi mjere za naredi period (kraj zime i početak proljeća naredne 2017 godine).

Zadužuju se jedinice lokalne samouprave da putem centara za kontrolu bolesti plavog jezika krajnje odgovorno i u skladu sa situacijom provode mjere iz svoje nadležnosti (kontrola kretanja životinja, obezbjeđivanje objekata za provođenje karantina za životinje zatečene u nelegalnom prometu i neškodljivo uklanjanje leševa životinja).

Vlada Republike Srpske razmatrala je Informaciju o Projektu prekogranične saradnje između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine "Water Air Reaction Network – WARN-NET" i donijela Odluku o davanju saglasnosti za sprovođenje aktivnosti na uspostavljanju Regionalnog centra za spasavanje i edukaciju u vanrednim situacijama sa sjedištem u Foči.

Ukupni cilj projekta je razvoj i jačanje prekogranične saradnje u smislu održivog ekonomskog rasta putem fokusiranja na održavanje i zaštitu životne sredine visokog kvaliteta u projektom obuhvaćenom području kao važnog ekonomskog resursa.

Specifični cilj projekta je jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta nadležnih institucija i lokalnih zajednica na teritoriji regiona Zlatibora i gornjeg Podrinja i stvaranje podrške za preventivne i hitne akcije uzrokovane poplavama na rijeci Drini.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o uspostavljanju Preduzetničkog portala Republike Srpske.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva je zajedno sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća pripremilo projekat "Preduzetnički portal Republike Srpske". Projekat je finansiran od strane Evropske unije kroz program "Podrška konkurentnosti MSP u Bosni i Hercegovini", koji implementira Evropska banka za obnovu i razvoj. Portal pruža sve bitne informacije za preduzetnike, a cilj je da isti bude redovno ažuriran, te da se sve nadležne institucije i organizacije uključe u proces dostavljanja informacija za portal, koje će biti korisne preduzetnicima.

Izvor: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 29.9.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772