Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni prijedlozi zakona o organizaciji tržišta vina i o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

30.08.2023.


Na 6. hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (P.Z.E.I), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Prethodno je Dom usvojio zahtjev predlagača da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Predstavnički dom usvojio je, također po hitnom postupku, i Prijedlog zakona o organizaciji tržišta vina u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Dom je prethodno usvojio i zahtjev predlagača da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom zakonodavnom postupku. Uz ovaj Prijedlog zakona, Dom je usvojio i zaključak kojim je zadužio sekretare oba doma PSBiH da, u saradnji sa predlagačem Zakona o organizaciji tržišta vina u BiH, isprave normativno – tehničke greške sadržane u Mišljenju Zakonodavno – pravnog sektora PSBiH.

Predstavnički dom odložio je do naredne sjednice izjašnjavanje o Prijedlogu rezolucije o sprečavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanja žena u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači poslanici Jasmin Imamović, Saša Magazinović, Ermina Salkičević Dizdarević, Rejhana Dervišević i Albin Muslić. Usvojen je zaključak da svi predlagači amandmana na tekst ovog Prijedloga rezolucije sa predlagačima Rezolucije usaglase tekst, o kojem će se raspravljati i glasati na narednoj sjednici Predstavničkog doma PSBiH.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 28.08.2023.

Naslov: Redakcija