Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OMBUDSMANU ZA LJUDSKA PRAVA BIH: Omogućava se ombudsmanima da, pored zaštite ljudskih prava, snažnije djeluju i u njihovoj promociji u skladu s Pariškim principima

30.08.2022.


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kojim se jačaju kapaciteti ove institucije.

Prijedlogom zakona s oznakom “EI”, kao potvrdom određene usklađenosti s legislativom EU u ovoj oblasti, ispunjava se jedna od preporuka Evropske komisije.

Izmjenama i dopunama Zakona omogućava se ombudsmanima da, pored zaštite ljudskih prava, snažnije djeluju i u njihovoj promociji u skladu s Pariškim principima.

Nova zakonska rješenja daju ombudsmanima mandat Preventivnog mehanizma u Bosni i Hercegovini u skladu sa Opcionim protokolom uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja.

Također, izmjenama i dopunama Zakona jača se finansijska nezavisnost Institucije ombudsmana, te se naglašava njena uloga u osnaživanju saradnje i dijaloga s nevladinim sektorom i akademskom zajednicom u BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će, putem Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, Prijedlog ovog zakona dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenom zakonodavnom postupku.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 25.08.2022.

Naslov: Redakcija