Zastava Srbije

POČETAK ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE U RS U ŠKOLSKIM KLUPAMA: Dostupne Preporuke Instituta za odvijanje nastave

30.08.2021.


Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o početku školske godine i planu organizovanja rada osnovnih i srednjih škola i đačkih domova u školskoj 2021/2022. godini, za vrijeme trajanja pandemije virusa korona (SARS-CoV2), a prema kojoj nastava u novoj školskoj godini počinje 1. septembra u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj, saopštila je ovo ministar prosvjete i kulture Natalija Trivić na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

Ona je navela da će vaspitno-obrazovni rad u osnovnim i srednjim školama biti organizovan tako da nastavni časovi traju 45 minuta te pojasnila druge pojedinosti u vezi sa organizovanjem početka nastave u novoj školskoj godini, usklađene sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i preporukama nadležnih institucija.

"Školski odmori se organizuju na način da mali odmor traje pet minuta, a veliki odmor 15 minuta, raspored časova treba da bude usklađen tako da se omogući poštovanje preporuka Instituta za javno zdravstvo, kao i produženi boravak i jutarnje čuvanje koji će biti organizovani u skladu sa ovim preporukama na način da kada god to prilike budu dozvoljavale nastava bude organizovana na otvorenom, a kabinetska nastava samo kada je to neophodno, u skladu sa preporukama Instituta", rekla je ministar Natalija Trivić.

Za učenike koji su hronični bolesnici i koji imaju mišljenje ljekara da se preporučuje uključivanje učenika u nastavu na daljinu, kao i one koji iz drugih razloga ne mogu pratiti redovnu nastavu (npr. učenici sa smetnjama u razvoju), prema njenim riječima, škola je dužna organizovati nastavu putem upotrebe Office 365 edukativnih alata ili drugih platformi za učenje na daljinu.

"Nastavno osoblje treba da planira vrijeme za učenike koji prate nastavu na daljinu, da budu dostupni za sve informacije, pojašnjenja i drugo, a škola da koristi sve moguće kapacitete za organizovanje nastave na ovakav način, dok će direktor škole odlučivati za koji vid podrške će se opredijeliti u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture i Republičkim pedagoškim zavodom", navela je ministar Natalija Trivić.

Posebno važnom ona je naglasila činjenicu da se, uprkos trenutnoj epidemiološkoj situaciji, učeniici vraćaju u školske klupe i što će ponovo znanja sticati u direktnom kontaku sa svojim nastavnicima, a što je posebno važno.

Ona je potvrdila da će se mjere zaštite učenika i nastavnika u školama sprovoditi u skladu sa preporukama za organizaciju nastavnog procesa, preporukama za zaposleno osoblje i preporukama za učenike koje će propisati Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Osvrnuvši se na tok vakcinacije prosvjetnih radnika u Republici Srpskoj, ministar Natalija Trivić je istakla da imunizacija prosvjetnih radnika teče zadovoljavajućom dinamikom u skladu sa kojom se očekuje da će do početka nove školske godine procenat vakcinisanih prosvjetnih radnika iznositi 42 odsto.

Takođe je pozvala sve prosvjetne radnike koji to do sada nisu učinili da se vakcinišu, a kako bi na taj način doprinijeli da se nastava što duže odvija u školskim učionicama te kako bi se spriječilo širenje virusa korona među učenicima i zaposlenim u školama.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske uputilo je svim osnovnim i srednjim školama zvanične preporuke za odvijanje nastave u školama za školsku 2021/22. godinu koje je propisao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Pored opštih preporuka za organizaciju nastavnog procesa, Institut je propisao i preporuke za zaposleno osoblje i preporuke za učenike u uslovima pandemije, kao i preporuke za upotrebu maski.

Direktori škola su dužni da sprovode mjere bezbjednosti za zaštitu zdravlja učenika i nastavnika i njihove sigurnosti u školi u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast osnovnog vaspitanja i obrazovanja i u skladu sa preporukama Instituta.

Preporuke Instituta dostupne su na sljedećem linku:

Preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za odvijanje nastave u školama za školsku 2021-2022. godinu 


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 27.08.2021.

Naslov: Redakcija