Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

ODRŽANA SJEDNICA VLADE RS: Utvrđeni prijedlozi i nacrti tekstova više zakona

30.08.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske jer je Programom ekonomskih reformi Srpske za period od 2019. do 2021. godine planirano donošenje novog zakona o inspekcijama u četvrtom kvartalu ove godine.

 

 

Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za navedeni period u oblasti poslovnog okruženja i smanjenja neformalne ekonomije planirana je reforma Inspektorata Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Kao ključne prepreke za rast i konkurentnost u oblasti poslovnog okruženja i smanjenja neformalne ekonomije u oblasti inspekcija, prepoznati su preklapanje dva nivoa inspekcija kod subjekata nadzora, nepostojanje koordinacije republičkog i lokalnog nivoa inspekcija, te izricanje više represivnih mjera u odnosu na preventivne.

Imajući u vidu i činjenicu da je Zakon o inspekcijama u Republici Srpskoj, sa odgovarajućim izmjenama i dopunama, u primjeni od 2010. godine, te da je tokom primjene mijenjano više od polovine članova osnovnog zakonskog teksta, potrebno je pristupiti donošenju novog zakona.



Na sjednici je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, po hitnom postupku iz razloga usaglašavanja sa odlukama Ustavnog suda Srpske.

Sud je proglasio neustavnim odredbe pojedinih članova postojećeg zakona koji se tiču uslova za obavljanje službe notara, potrebu za notarskim pomoćnicima i uslove za njihovo imenovanje, kao i platu notarskih pomoćnika.

U periodu od stupanja na snagu odluke Ustavnog suda Republike Srpske, za određeni broj notara utvrđeno je ili će se najskorije utvrditi prestanak službe notara zbog zakonom propisanih uslova, odnosno navršavanjem 65 godina.

Zbog utvrđivanja neustavnosti odluka postojećeg zakona Ministarstvo pravde Republike Srpske nije u mogućnosti da raspiše novi konkurs za izbor notara.



Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima zbog neophodnosti usklađivanja postojećeg zakona sa propisima kojima se uređuje bezbjednost saobraćaja, te promjene okolnosti u kojima se postojeći zakon sprovodi.

Izgradnjom i puštanjem u upotrebu auto-puta, pronalaženjem drugih modela finansiranja izgradnje, rekonstrukcije i održavanja putne infrastrukture kao što je koncesija ili javno-privatno partnerstvo, pojavom naplate putarine na auto-putu, ukazala se i potreba za izmjenom i dopunom postojećeg zakonskog rješenja.





Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Nacrtom ovog zakona, između ostalog, preciznije su definisane odredbe koje se odnose na postupanje stručnog savjetnika suda i javnog tužilaštva, odnosno stručnog lica organa starateljstva i tužilaštva, kada se u krivičnim predmetima protiv učinilaca krivičnih djela na štetu djece ili maloljetnika, dijete pojavljuje kao očevidac ili svjedok oštećen krivičnim djelom.

- S obzirom na to da su doneseni novi Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Srpske, Krivični zakonik Srpske, Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima Srpske, te Zakon o javnim tužilaštvima Srpske, bilo je neophodno uskladiti odredbe Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku sa odredbama gore navedenih zakona - saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.



Vlada je prihvatila i informaciju o načinu utroška sredstava za predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu u 2019. godini u Srpskoj.

Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija zaduženi su da obezbijede sredstva za realizaciju ovog programa i u narednoj godini da bi bio obezbijeđen veći institucionalni obuhvat djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

U saopštenju se navodi da se Program za djecu u godini pred polazak u školu u Srpskoj organizuje za svako dijete u godini pred polazak u školu koje nije obuhvaćeno nekim oblikom institucionalnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja u trajanju od najmanje tri mjeseca.

U ovoj godini u program je bilo uključeno 9.293 djece, odnosno 47 odsto djece koja u septembru kreću u prvi razred, za šta je Vlada Srpske obezbijedila 337.016 KM.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti čime se pokreće jedna od najznačajnijih reformi na tržištu rada Srpske.

Ova reforma predviđena je republičkom Strategijom zapošljavanja za period od 2016. do 2020. godine i Programom ekonomskih reformi od 2019. do 2021.

- Cilj ove reforme je bolje zakonsko uređivanje sticanja statusa nezaposlenog lica, kao i razdvajanje sticanja ovog statusa od ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje o trošku Republike - saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Rezultati ove reforme biće, kako se navodi, kvalitetnije i preciznije vođenje evidencije o nezaposlenim licima, te tačnije i adekvatnije planiranje preduzimanja mjera na tržištu rada.

Ovaj zakon, kako je istaknuto, doprinosi i boljoj socijalno-ekonomskoj zaštiti nezaposlenih lica kojima bez njihove saglasnosti, krivice ili zahtjeva prestane radni odnos.

- Predloženim rješenjima produženo je trajanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti za radnike sa dužim radnim stažom i visina te naknade. Maksimalno trajanje prava na novčanu naknadu sa dosadašnjih 12 produženo je na 24 mjeseca za radnike koji imaju više od 35 godina radnog staža. Iznos najniže novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti povećava se sa 258 na 360 KM - navedeno je u saopštenju.

Vlada je u velikoj mjeri uvažila zahtjeve reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca organizovanih na nivou Republike Srpske, koji su učestvovali u pripremi ovog zakonskog rješenja.



Na sjednici Vlade utvrđen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju čiji je osnovni cilj potreba razdvajanja ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje od statusa nezaposlenog lica, odnosno da se to pravo ne može vezati za status prijave kod Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

- Ova aktivnost predviđena je i kao jedan od operativnih ciljeva u Strategiji zapošljavanja Republike Srpske za period od 2016. do 2020. godine. Da bi ovaj operativni cilj bio sproveden potrebno je, osim izmjena Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, izmijeniti i odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju da bi sva lica bila uključena u zdravstveno osiguranje po osnovu koji ostvaruju - istaknuto je u saopštenju.



Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju, a razlozi za donošenje su, prije svega, terminološke prirode.

- Određeni pojmovi su zastarjeli ili su tumačeni na različite načine, što je dovodilo do pravne nesigurnosti, pa su potrebne korekcije radi sprečavanja nedoumica prilikom primjene zakona - navodi se u saopštenju.

Primjenom zakona uočen je i problem nedostatka podrške razvoju inovativnog preduzetništva.

- S obzirom na značaj i potencijal inovativnog preduzetništva bilo je neophodno utvrditi mjerila za ostvarivanje i finansiranje programa inovativnog preduzetništva i novih tehnologija. Srpska boljim pravnim rješenjima daje mogućnost stvaranja snažnije veze između nauke i informacionih tehnologija, te povoljnije klime za mlade i buduće preduzetnike - naglašava se u saopštenju.



Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu koji je rezultat nove organizacije republičkih organa uprave Republike Srpske.

- Utvrđuju se pravna i normativna rješenja za uvođenje elektronske preporučene dostave čime se na bolji način reguliše oblast elektronske razmjene podataka, a proširuje se i spektar usluga koje sertifikaciona tijela nude korisnicima - navedeno je u saopštenju.

Poslovna elektronska komunikacija, kako je istaknuto, stalno se razvija i s ciljem nadogradnje pronalazi bolja rješenja.

- Elektronska preporučena dostava je zamjena za klasičnu uslugu preporučene pošiljke, kojom se sada omogućava i veća pouzdanost i bezbjednost prilikom dostave dokumenata jer će biti vidljivo tačno vrijeme slanja i prijema svakog dokumenta. To je bitno zbog dokazivanja u eventualnim sudskim, upravnim i drugim postupcima - dodaje se u saopštenju.

Primjenom elektronske preporučene dostave, kako se navodi, omogućava se brža poslovna komunikacija, smanjenje troškova poslovanja i efikasnija javna uprava.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 29.08.2019.

Naslov: Redakcija