Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Potrebno više sudijskih pozicija za ažuran rad

30.08.2018.


Za ažuran rad sudova, odnosno za rješavanje priliva predmeta, potrebno je 14 posto više redovnih sudijskih pozicija od ukupnog broja pozicija prema važećoj sistematizaciji, odnosno 25 posto više od trenutne popunjenosti ovih pozicija u sudovima. Također, za brže smanjenje broja neriješenih predmeta, tzv. zaostataka, potrebna su i određena povećanja broja dodatnih sudija.

Ovo je navelo Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH nakon što je razmotrilo kalkulaciju potrebnog broja nosilaca pravosudne funkcije u sudovima radi postupanja u razumnom roku. Kalkulacija je razmatrana na temelju Akcionog plana za provedbu odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz VSTV-a.

Rezultate kalkulacije VSTV je dostavio svim nadležnim ministarstvima pravde u Bosni i Hercegovini i Ustavnom sudu BiH kako bi bile poduzete sistemske mjere na stvaranju uslova za postupanje sudova u razumnom roku.

Jedan od kriterija na osnovu kojih je kalkulacija pripremljena je da broj redovnih nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima treba da bude dovoljan za rješavanje očekivanog priliva predmeta, uključujući i komunalne predmete u općinskim i osnovnim sudovima, prema očekivanoj strukturi načina završetka predmeta uz ostvarenje godišnje orijentacione norme od 100 posto.

Očekivani priliv predmeta je prosječan godišnji priliv u prethodnom trogodišnjem periodu (2015-2017. godina), a očekivana struktura načina završetka predmeta je pretpostavljena na osnovu podataka o ostvarenoj strukturi u periodu 2015.-2017. godina, načina završetka predmeta prema Pravilniku o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini.

Naredni kriterij na osnovu koje je VSTV pripremilo kalkulaciju je bio da se broj dodatnih sudija procjenjuje kao potrebni broj dodatnih sudija za rješavanje postojećih neriješenih predmeta da bi se naznačilo koliko bi sudovima trebalo sudija te kategorije za rješavanje svih neriješenih predmeta evidentiranih na 31.12.2017. godine u roku od 2, 4, 6, 8 ili 10 godina.

U novembru 2017. godine, VSTV je donio Akcioni plan za provedbu odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji sadrži pregled aktivnosti i mjera s ciljem stvaranja sistemskih preduslova za okončanje postupaka pred pravosudnim institucijama u razumnom roku.

Na sjednici održanoj u julu ove godine, Viskoko sudsko i tužilačko vijeće BiH je razmatralo Informaciju o implementaciji Akcionog plana za provedbu odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, konkretno mjeru "Adekvatnost postojeće sistematizacije u sudovima" u kojoj je prezentirana i kalkulacija potrebnog broja nosilaca pravosudne funkcije u sudovima radi postupanja u razumnom roku.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 29.08.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772