Zastava Srbije

ZAKON O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI: Elektroenergetske djelatnosti će biti razdvojene na tržišne i regulisane, gdje će sve djelatnosti osim mrežnih djelatnosti (distribucije i prenosa električne energije), biti tržišne djelatnosti

30.06.2020.


Narodna skupština Republike Srpske je, na 10. redovnoj sjednici, usvojila novi Zakon o električnoj energiji.

Novi Zakon o električnoj energiji se rukovodi pozitivnim evropskim praksama i poštuje međunarodno preuzete obaveze Bosne i Hercegovine i Republike Srpske prihvaćene u okviru Ugovora o Energetskoj zajednici jugoistočne Evrope.

Suština novog Zakona je liberalizacija tržišta električne energije. Zakon transponuje direktive tzv. Trećeg energetskog paketa kao nastavka liberalizacije tržišta električne energije, ali svojim normama Zakon uvažava i određene specifičnosti našeg elektroenergetskog sektora.

Elektroenergetske djelatnosti će biti razdvojene na tržišne i regulisane, gdje će sve djelatnosti osim mrežnih djelatnosti (distribucije i prenosa električne energije), biti tržišne djelatnosti.

Postojaće više snabdjevača na tržištu, a zagarantovana će biti mogućnost slobodnog izbora snabdjevača za sve kategorije kupaca električne energije, uključujući i domaćinstva.

Mali kupci i domaćinstva koji ne izvrše izbor snabdijevača imaće pravo na obezbjeđenje univerzalne usluge snabdjevanja po regulisanim uslovima.

Ono što je bitno napomenuti jeste to da se ovim zakonskim rješenjem uvodi kategorija energetski zaštićenog kupca. Ova kategorija se odnosi na kupca električne energije iz kategorije domaćinstvo koji je socijalno ugroženi potrošač, ili domaćinstvo čijem članu zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke električne energije može biti ugrožen život ili zdravlje. Energetski zaštićeni kupac će ostvarivati pravo na subvenciju određene količine električne energije, koja bi se plaćala iz republičkog budžeta, pod uslovima određenim propisima.

Nadalje, imajući u vidu da je elektroenergetski sektor resurs na koji se u Republici Srpskoj gleda sa posebnom pažnjom i očekivanjima, ovaj zakon stvara osnov za reorganizaciju Elektroprivrede Republike Srpske, za šta će trebati pronaći najbolji model u skladu sa novim pravilima na tržištu. Zakonom se uspostavlja osnovni pravni okvir za dalje restrukturiranje i reorganizaciju elektroenergetskog sektora i poslovanje na principima tržišne konkurencije,

Takođe, prepoznajući ekonomske i društvene koristi dijela pravne tekovine EU koji još nije obavezujući za BiH, Ministarstvo energetike i rudarstva se opredijelilo da proaktivnim i naprednim zakonskim rješenjima nastoji otvoriti prostor za jedno novo područje održivog nisko-karbonskog energetskog razvoja kroz mogućnost dobrovoljnog osnivanja građanskih energetskih zajednica (zadruga) za ostvarivanje ekonomskih i ekoloških koristi od obnovljivih izvora energije i povećanja energetske efikasnosti. Ovo se takođe odnosi i na tzv. "e-mobilnost" kroz regulisanje statusa mjesta za punjenje električnih vozila. Zakonom se po prvi put regulišu minimalni tehnički zahtjevi i uslovi za obavljanje usluge punjenja električnih vozila.

Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o električnoj energiji ("Sl. glasnik RS", br. 8/2008 - prečišćen tekst, 34/2009, 92/2009 i 1/2011).


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo energetike i rudarstva RS, 26.06.2020.

Naslov: Redakcija