Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost i nezakonitost Odluke o visini troškova upisa u Imenik advokata Advokatske komore RS

30.06.2020.


Ustavni sud Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) je, 24. juna 2020. godine, u Banjoj Luci održao Dvije stotine i pedeset i sedmu sjednicu na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Između ostalih odluka koje su donesene na sjednici, Ustavni sud je donio odluku u predmetu broj U-12/19 kojom je utvrdio da tačka I Odluke o visini troškova upisa u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII i "Sl. glasnik BiH", br. 73/2019 - odluka US BiH) i Zakonom o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015). Imajući u vidu da se osporena tačka I predmetne Odluke ne zasniva na objektiviziranim kriterijumima koji bi se mogli dovesti u vezu sa pravnom prirodom i svrhom troškova upisa u Imenik advokata, Ustavni sud je ocijenio da osporena odredba o visini troškova upisa u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srspke, u smislu pravne sigurnosti, nije u saglasnosti sa ustavnim načelom vladavine prava.

Ustavni sud je takođe donio i odluku broj U-55/19 kojom je utvrdio da odredba člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Komunalnog preduzeća "Vodovod" a.d. Srbac nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Ustavni sud je, kao i u ranijim identičnim pravnim situacijama, ocijenio da je osporena norma, kojom je određeno da predmetni normativni akt stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, u nesaglasnosti sa odredbom člana 109. stav 1. Ustava Republike Srpske, prema kojoj zakoni, drugi propisi i opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-22/19, U-29/19, U-35/19, U-40/19 i U-42/19 kojima nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o porezu na dohodak, Zakona o bankama, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih normativnih akata. Pored toga, Ustavni sud je na sjednici odlučivao i o drugim procesnim i organizacionim pitanja svoga rada.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 24.06.2020.

Naslov: Redakcija