Zastava Srbije

PASOŠ ZA IZVOZ TEHNIČKIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U EU DOBILO JE JOŠ PET FIRMI IZ BIH


  • PASOŠ ZA IZVOZ TEHNIČKIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U EU DOBILO JE JOŠ PET FIRMI IZ BIH

Pasoš za izvoz tehničkih industrijskih proizvoda u Evropsku uniju dobilo je još pet domaćih firmi čime je društvo preduzeća čiji su proizvodi označeni "CE znakom" premašilo kotu 40.

Spoljnotrgovinska komora BiH i Ambasada Švajcarske u BiH započele su u septembru 2015. godine realizaciju projekta "CE označavanje - pasoš za izvozno orijentisane kompanije u BiH" s ciljem povećanja konkurentnosti domaćih preduzeća. Tokom desetomjesečnog projekta firmama su pružane konsultantske usluge u pripremi tehničke dokumentacije za proces usklađivanja proizvoda sa zahtjevima direktiva EU i EN standarda.

- Na ovaj način smo omogućili da pet naših kompanija nesmetano može plasirati svoje proizvode i usluge na evropsko tržište - kaže predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Bruno Bojić.

Stručni saradnik u Agenciji za promociju izvoza Spoljnotrgovinske komore BiH i koordinator projekta Tarik Kovač kaže da su i ranije organizovali slične projekte i radionice i da će to činiti i u budućnosti.

- Svaki industrijski proizvod koji je obuhvaćen jednom ili više direktiva novog pristupa EU mora biti označen " CE znakom" kako bi mogao da bude izvezen na evropsko i tržišta Norveške, Islanda i Lihtenštajna - kaže Kovač i dodaje da ova oznaka pokazuje da proizvod zadovoljava sve esencijalne zahtjeve bezbjednosti, zaštite zdravlja i života ljudi, imovine, okoline i javnog interesa.

Profesor Mašinskog fakulteta u Banjaluci i konsultant u projektu Vid Jovišević kaže da je " CE znak" prilično velika investicija za naše firme koje moraju ponekad izdvojiti i do 20.000 evra za njegovo dobijanje.

- Naše firme nerado izdvajaju sredstva za ovu oznaku jer je riječ o prilično velikim svotama novca za mala preduzeća. Zbog toga je ovaj projekat jako dobar jer su organizatori i firme podijelili troškove - kaže Jovišević.

"CE znak" je na snazi od 1993. kada je zamijenio prethodni "EC znak", a firme iz BiH su počele sa primjenom evropske regulative 2000. godine. Ova oznaka se odnosi na projektovanje, proizvodnju i eksploataciju tehničkih industrijskih proizvoda i moraju je imati sve firme koje namjeravaju da pristupe evropskom tržištu, koje zahtijeva poštovanje strogih tehničkih standarda.

Izvor: Vebsajt Glas Srpske, Željka Kokot, 29.06.2016.