Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRVI SASTANAK PODODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO IZMEĐU EU I BIH


  • PRVI SASTANAK PODODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO IZMEĐU EU I BIH

Predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS učestvuju u Briselu na prvom sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH. Ovo je prvi Pododbor koji se održava nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH, a nakon održavanja prvog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH, 17. decembra 2015. godine.

U koordinaciji Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, na sastanku Pododbora učestvuju i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

U skladu sa usaglašenim i usvojenim dnevnim redom i Dokumentom za diskusiju, predstavnici nadležnih institucija razgovaraju sa predstavnicima Evropske komisije o temama iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, o sprovođenju SSP-a, te o fitosanitarnim, veterinarskim i pitanjima sigurnosti hrane.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, 29.6.2016.