Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe Zakona o prekršajima FBiH, Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona

30.05.2022.


Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 26. maja održao 126. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao zahtjeve za ocjenu ustavnosti i apelacije.

Od odluka koje je donio na Plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja:

U 16/21 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Zavidovićima za ocjenu ustavnosti člana 21. stav 2. tačka 4, člana 105. i dijela člana 75. Zakona o prekršajima ("Sl. novine FBiH", br. 63/2014), utvrdio da dio člana 75. citiranog zakona koji glasi: “Kada je rješenje o prekršaju uručeno putem pošte, smatrat će se da je dostavljanje izvršeno po isteku pet radnih dana od dana kada je rješenje predano na poštu” nije u skladu sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zato što za posljedicu može imati gubitak prava na pristup sudu.

U 2/22 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu 15 članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, utvrdio da postoji spor u vezi s donošenjem osporenih odredbi Deklaracije i Zaključaka od strane Narodne skupštine Republike Srpske o vraćanju prenesenih nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na entitet Republika Srpska u oblasti pravosuđa, odbrane i sigurnosti, indirektnog oporezivanja i drugih pitanja. Utvrđeno je da pojedine odredbe osporenih akata nisu u skladu sa čl. I/2. i III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, zbog čega je pojedine odredbe navedenih akata Ustavni sud ukinuo.

U 9/22 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Zenici za ocjenu ustavnosti člana 44. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona ("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona", br. 6/2009, 9/2013, 13/2013, 4/2015, 5/2018, 4/2019, 19/2020 i 15/2021), utvrdio da osporeni član nije u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 12. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH iz razloga što je došlo do narušavanja autonomije univerziteta.

U 14/22 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Dragana Čovića, predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ispitivanje regularnosti postupka, odnosno utvrđivanje postojanja ili nepostojanja ustavne osnove za proglašenje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine broj 02-02-1-639/22 od 22. aprila 2022. godine štetnim po vitalni interes bošnjačkog naroda, utvrdio da Izjava Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o destruktivnosti po vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini u Prijedlogu citiranog zakona ispunjava uvjete proceduralne ispravnosti iz člana IV/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine. Utvrđeno je da Prijedlogom citiranog zakona nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini.

AP 4378/21 – u kojoj je Ustavni sud odlučio da nije došlo do povrede apelanticinog prava na nepristrasnost suda kao segmenta prava na pravično suđenje u situaciji kada navodi o pristrasnosti predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) odnosno članova VSTV-a nisu osnovani.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda BiH, 26.05.2022.

Naslov: Redakcija