Zastava Srbije
glavna-slika

SEDMICA SUDSKIH NAGODBI: Zaključeno 427 nagodbi u prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH

30.05.2019.


Tokom "Sedmice sudskih nagodbi" od 13. do 24. maja zaključeno je 427 nagodbi u prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH, saopšteno je iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH.

Najviše sudskih nagodbi, 66, sklopljeno je u Opštinskom sudu u Tuzli, dok je u Opštinskom sudu u Kaknju zaključeno 48, Osnovnom sudu na Sokocu 40, Opštinskom sudu u Banovićima i Osnovnom sudu u Prijedoru po 31, Osnovnom sudu u Banjaluci 22 i Okružnom privrednom sudu u Banjaluci 21 sudska nagodba, što ukazuju da su građani zainteresovani za ovaj vid rješavanja sudskih sporova.

Kao najpogodniji predmeti za zaključenje sudske nagodbe bili su predmeti koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i potraživanja, uplatu doprinosa za PIO/MIO, isplatu neisplaćenih plata i otpremnine, naknadu štete, podjelu/utvrđivanje bračnog nasljeđa, uređenje međa, materijalna davanja i drugo.

Prema posljednjim podacima, od početka godine zaključena je 2.231 sudska nagodba.

VSTS podsjeća da se od 2012. godine, implementacijom različitih aktivnosti u okviru projekata unapređenja efikasnosti pravosuđa koje finansiraju vlade Norveške i Švedske u EU, a koje implementira taj savjet, sudska nagodba kontinuirano primjenjuje u praksi.

Imajući u vidu da je nagodba jedan od manje korištenih načina rješavanja sporova u sudskoj praksi BiH, VSTS BiH izražava zadovoljstvo ostvarenim rezultatima koji pokazuju da građani prihvataju ovaj način rješavanja sporova koji je brži i efikasniji, a same stranke su zadovoljnije ishodom spora i uslugom suda.

VSTS je zadovoljan i što sudovi pokazuju spremnost da mijenjaju pristup u radu i unapređuju efikasnost pravosuđa i sudskih postupaka, smanjujući broj neriješenih predmeta i pružajući bolju uslugu građanima, navodi se u saopštenju.

Nastojanje suda da zaključi sudsku nagodbu između stranaka u sporu se često završi i povlačenjem tužbe ili spajanjem više postupaka u jedan koji se okončava sudskom nagodbom, tako da efekat sudske nagodbe prevazilazi statističke pokazatelje o broju sklopljenih nagodbi, dodaju iz VSTS.

Savjet će, u saradnji sa sudovima, nastaviti sa promocijom mirnih načina rješavanja sporova i kontinuirano sprovoditi mjere koje utiču na efikasno procesuiranje predmeta, ističe se u saopštenju.

Iz VSTS-a navode da je to u skladu sa preporukama Evropske komisije za opšte unapređenje stanja u pravosuđu BiH, kao jednom od osnovnih preduslova na putu evropskih integracija i svih budućih obaveza i aktivnosti BiH kada je riječ o sticanju statusa kandidata zemlje članice EU i početku procesa pregovaranja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisnost, 27.05.2019.

Naslov: Redakcija