Zastava Srbije

ZAKONI O PRAZNICIMA U FBIH I RS: Neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada 1. i 2. maj 2020. godine

30.04.2020.


U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske ("Sl. Glasnik RS" br.43/2007) neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada su: 01. i 02.05.2020. godine (petak i subota).

U dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Jedinice lokalne samouprave su, u dane prvomajskih praznika dužne postupati u skladu sa odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima ("Službeni list SFRJ", broj 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona ("Službeni list RBiH", broj 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom ("Službeni list RBiH", broj 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, propisano da je Prvi maj/svibanj praznik rada i da se obilježava dva dana (1. i 2. maja/svibnja).

Shodno tome, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine petak 1. maj/svibanj i subota 2. maj/svibanj 2020. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade, saopćeno je iz ovog ministarstva.


IZVOR: Vebsajt Vlada RS i FBiH, 29.04.2020.

Naslov: Redakcija