Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen rebalans ovogodišnjeg budžeta FBiH i zakon kojim se rokovi za postupanja u sudskim postupcima obustavljaju dok traje stanje nesreće. Nastavak sjednice 4. maja 2020. godine

30.04.2020.


Na vanrednoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta delegati su odobrili Prijedlog rebalansa ovogodišnjeg federalnog budžeta u iznosu od 5,5 milijardi KM. Njega je ranije usvojio i Predstavnički dom.

Rebalans budžeta je usvojen sa 32 glasa, 14 ih je bilo protiv, a četiri delegata su bila suzdržana.

Riječ je o budžetu koji je za 11 posto povećan u odnosu na ovogodišnji.

Kako je obrazložio premijer Fadil Novalić, rashodovna strana budžeta je pretrpjela značajne izmjene zbog potrebe da se pomogne privredi, odnosno planira značajan novac u stabilizacijskom fondu od 500 miliona KM.

Osim toga, planirano je 20 miliona za uspostavu garantnog fonda pri Razvojnoj banci FBiH, što bi s preostalih 80 miliona koji su već tamo alocirani, predstavljalo potencijal od 100 miliona KM koji bi, u razgovoru s bankama, bio multiplicirani kapacitet garancija u iznosu od 500 miliona KM.

Dodatnih 21 milion KM planiran je rebalansom budžeta za zdravstvo, tri miliona za karantene i 18 za sanaciju posljedica pandemije koronavirusa.

Govoreći o prijedlogu rebalansa budžeta Federacije BiH premijer je ukazao kako ne stoje primjedbe da se zakasnilo s mjerama ublažavanja ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa.

"Upravo suprotno, prvi smo u regiji predložili rebalans budžeta", rekao je on.

U nastavku sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH potrebnu podršku dobio je i zaključak da će Vlada FBiH prilikom raspodjele sredstava nižim nivoima vlasti voditi računa o nerazvijenim kantonima i općinama. Za je glasao 41 delegat.

Zaključak da se osiguraju sredstva za "Merhamet" nije dobio potrebnu podršku, a "Za" je glasalo svega šest delegata.

Izjašnjavajući se o prijedlogu zakona o izvršenju budžeta FBiH za ovu godinu, na sjednici je saopćeno je da je Vlada FBiH odbila sve amandmane. Ipak za ovaj Zakon glasala su 34 delegata, jedan je bio protiv, a 15 nnjih je bilo suzdržano.

Nakon što su odbijeni amandmani, predložen je zaključak da Vlada FBiH prilikom raspodjele se sredstva za niže nivoe vlasti, posebno vodi računa o BPK i Posavskom kantonu, a zbog loše ejkonomske situacije, te da se prilikom raspodjele sredstava ovim kantonima u obzir uzimaju i drugi kriteriji osim broja stanovnika. Zaključak je prihvaćen jednoglasno.

Zaključak o posebnoj pomoći Kantonu 10 dobio je potrebnu podršku Doma naroda Parlamenta FBiH.

Većinom glasova delegata također usvojen je i zakon kojim se rokovi za postupanja u sudskim postupcima obustavljaju dok traje stanje nesreće, iz čega su izuzeti samo neki sudski postupci, primjerice oni u kojima se izriču kazne zatvora za počinioce krivičnih djela.

Raspravom o vladinom "Korona zakonu" za kratko je nastavljena sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH.

Ipak, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović konstantovao je da ima prevelik broj prijavljenih delegata za ovu raspravu, kao i veliki broj predloženih amandmana.

- Kako sjednica ne bi trajala do kasno u noć, predlažem da delegati razmisle o nastavku sjednice – ukazao je Martinović.

Nakon kraćih konsultacija s predsjednicima Klubova, zaključeno je da se sjednica prekida, te da će biti nastavljena u ponedjeljak (4. maja).


IZVOR: Vebsajt Klix i Avaz, 28.04.2020.

Naslov: Redakcija