Zastava Srbije

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA ZA OTVARANJE DEVIZNOG RAČUNA U INOSTRANSTVU: Pojednostavljena procedura otvaranja deviznog računa u inostranstvu

30.03.2021.


Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima za otvaranje deviznog računa u inostranstvu.

Predložene izmjene i dopune Uredbe odnose se na: proširenje namjena za koje se može izdati odobrenje za otvaranje i korišćenje deviznog računa u inostranstvu, preciziranje najčešćih slučajeva naplate potraživanja u inostranstvu uslovljenih otvaranjem deviznog računa u inostranstvu, a koji se odnose na naplatu potraživanja vlasnika po osnovu prodaje njihove nekretnine u inostranstvu, naplatu po osnovu prodaje privrednog društva ili dijela učešća u privrednom društvu u inostranstvu, prestanka privrednog društva, isplate dobiti od ulaganja u privredno društvo i druge slične osnove, decidno propisivanje da se deviznim računom rezidenta u inostranstvu smatra i devizni račun poslovne jedinice osnovane u inostranstvu, koja predstavlja izdvojeni organizacioni dio tog pravnog lica, definisanje termina investicionih radova u inostranstvu, u smislu Uredbe, propisivanje dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za namjenu finansiranja investicionih radova u inostranstvu koji se izvode direktno iz Republike Srpske, a ne putem poslovne jedinice u inostranstvu, u zavisnosti od načina finansiranja, propisivanje uslova pod kojim se može produžiti odobrenje za investicione radove u inostranstvu, propisivanje da se odobrenje za poslovnu jedinicu rezidenta u inostranstvu može izdati za period na koji je osnovana za namjenu obavljanja privredne djelatnosti za koju je registrovana u inostranstvu, umjesto dosadašnjeg perioda od godinu dana ili perioda na koji važi ugovorna obaveza, propisivanje obaveze rezidenta da na zahtjev izvijesti Republički devizni inspektorat Republike Srpske o investicionim radovima u inostranstvu i stanju i prometu na deviznom računu u inostranstvu i druga poboljšanja tehničke prirode.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 25.03.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija