Zastava Srbije

VLADA RS: Novi Zaključak Vlade

30.03.2020.


1. Vlada Republike Srpske imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj izazvanu virusom korona, kao i potrebu da se, u cilju sprečavanja daljih štetnih posljedica, obezbijede znatna finansijska sredstva, a uvažavajući činjenicu da su aktivirani računi posebnih namjena Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, sugeriše svim zaposlenim u insticijama Republike Srpske, kao i imenovanim i postavljenim licima koji vrše javne funkcije da se, po principu dobrovoljnosti i solidarnosti, odreknu dijela svojih primanja za mjesec mart 2020. godine, kako bi ista bila uplaćena na račune posebnih namjena Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

2. Opredjeljenje predsjednika Vlade i ministara u Vladi Republike Srpske je da izdvoje 50% neto plate, za mjesec mart 2020. godine, u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, o čemu će potpisati pisanu izjavu i istu dostaviti službi za obračun plata u organu kojim rukovode.

3. Vlada Republike Srpske cijeni da je trenutak da svi zaposleni u institucijama Republike Srpske pokažu humanost i solidarnost, te s tim u vezi predlaže da zaposleni, čija su neto primanja do 1000,00KM, izdvoje do 5% od iznosa svoje neto plate, a zaposleni, čija su primanja u neto iznosu preko 1000,00KM, izdvoje do 10% od iznosa svoje neto plate, u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

4. Vlada Republike Srpske predlaže svim rukovodiocima institucija Republike Srpske da anketiraju svoje zaposlene na način da se isti, opredijele da li i koji procenat svojih primanja žele da usmjere na račun posebnih namjena Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, uz napomenu da je potrebno da svi zaposleni o tome potpišu pisanu izjavu i istu dostave službi za obračun plata.

5. Vlada Republike Srpske sugeriše svim izabranim i postavljenim licima iz Republike Srpske koji vrše javne funkcije, rukovodećim državnim službenicima i namještenicima, te direktorima javnih preduzeća, javnih ustanova i fondova da se odreknu dijela svoje neto plate za mjesec mart 2020. godine, u iznosu od 20%, u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, te da o istom potpišu pisanu izjavu koju potom dostavljaju službi za obračun plata.

6. Vlada Republike Srpske predlaže članovima upravnih odbora, nadzornih odbora i odbora za reviziju da se odreknu naknade za mjesec mart 2020. godine, koju dobijaju na osnovu članstva u istim, u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, uz pisanu izjavu da se odriču ove naknade.

7. Vlada Republike Srpske cijeni da je, imajući u vidu ogromne napore i veliku požrtvovanost medicinskog osoblja u Republici Srpskoj koji provode mjere i aktivnosti na liječenju oboljelih i sprečavanju daljeg širenja virusa korona, potrebno od datih preporuka izuzeti medicinske radnike u Republici Srpskoj.

8. Vlada Republike Srpske sugeriše i jedinicama lokalne samouprave da u skladu sa ovim zaključkom predlože zaposlenim u jedinicama lokalne samouprave da dio od iznosa neto plate izdvoje u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 27.03.2020.

Naslov: Redakcija