Zastava Srbije

URED ZA REVIZIJU FBIH: Rad Ureda doveden u pitanje zbog smanjenja budžeta

30.03.2017.


 

Još jednom pozivaju izvršnu i zakonodavnu vlast da poštuju nezavisnost Ureda za reviziju kako bi svojim radom jačao odgovornost, transparentnost i integritet u javnom sektoru FBiH i doprinio promjenama u životima građana.

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) planira izvršiti finansijsku reviziju 73 subjekta revizije za 2016. godinu, što predstavlja povećanje od 43 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Plan je zasnovan je na broju trenutno raspoloživog revizorskog osoblja kao i plana novog zapošljavanja revizora, navodi se u saopštenju.

 "Međutim, usljed nezakonitog umanjenja budžeta Ureda za reviziju za ovu godinu i neodobrenog novog zapošljavanja, upitno je izvršenje plana", istakli su iz te institucije, uz napomenu da, od svih vrhovnih institucija za reviziju u BiH, ovaj ured ima najšire nadležnosti u smislu vršenja finansijske revizije, i to više od 2.000 subjekata.

Podsjetili su da je Evropska komisija u Analizi preporuka sadržanih u dokumentu "Izvještaj o BiH za 2016. godinu" upozorila Vladu FBiH da Ured za reviziju nema dovoljne kapacitete za vanjsku reviziju čiji je obim znatno veći u FBiH nego na ostalim nivoima, zbog čega je potrebno povećati kapacitete.

Vlada FBiH je prihvatila Izvještaj i Preporuke Evropske komisije.

 Iako je Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju usvojila nacrt budžeta Ureda za reviziju za ovu godinu kako je i predložen, Federalno ministarstvo finansija ovaj nacrt nije uključilo u nacrt budžeta Federacije BiH za 2017. godinu već je izvršilo umanjenje budžeta Ureda za reviziju bez prethodnih konsultacija, a kojeg je Vlada FBiH, odnosno Parlament FBiH, u tako umanjenom iznosu i usvojio.

 "S obzirom na to da je to uradila izvršna vlast koja je subjekt revizije, navedeno predstavlja direktni udar na nezavisnost revizorske institucije", saopšteno je iz Ureda za reviziju.

Prema planu, prvi put će biti revidirano ukupno 30 subjekata čiji budžeti i finansijski planovi samo za prošlu godinu iznose više od 363 miliona KM. Takođe će biti revidirano 18 subjekata kod kojih revizija nije vršena deset godina ili više, a čiji budžeti i finansijski planovi, također za 2016. godinu, iznose više od 480 miliona KM.

Ako se uzme u obzir da revizija navedenih subjekata nije vršena deset godina ili više, odnosno nikada, ukupna nerevidirana sredstva iznose više od 8 milijardi KM.

Riječ je o finansijskim revizijama zavoda, fondova, agencija, javnih ustanova i preduzeća za 2016. godinu, među kojima su kantonalne bolnice Zenica, Tuzla, Bihać i Mostar sa ukupnim budžetom od 275,587,582 KM, Agencija za bankarstvo FBiH, Regulatorna komisija za energiju FBiH-FERK, Fondacija za održivi razvoj "OdRaz" i "Z.O.I. 84" Olimpijski centar.

Ove godine biće revidirani i rudnici mrkog uglja "Zenica", "Breza" i "Đurđevik", čiji planirani prihodi za prošlu godinu iznose 132,125,549 KM, kao i 11 opština koje nikada nisu bile predmet revizije ili koje nisu revidirane 10 godina ili više, a čiji ukupni budžeti iznose više od 50 miliona KM.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 29.03.2017.

Naslov: Redakcija