Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost Statuta Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, Odluke o vodovodu i kanalizaciji Opštine Gradiška, nije utvrđena neustavnost pojedinih odredaba Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata RS

30.03.2017.


29. marta 2017. godine, u Banjoj Luci održana je Dvije stotine i osamnaesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Tako je Ustavni sud u predmetu broj U-34/15 donio odluku kojom je utvrdio da Statut Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, koji je donijela Vlada Republike Srpske u funkciji Skupštine JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, nije usaglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII). Utvrđena neustavnost očituje se u činjenici što osporeni normativni akt nije objavljen u "S. glasniku RS" kako bi se učinio dostupnim i protekom propisanog vremena stupio na pravnu snagu. Stoga, imajući u vidu da Statut nije mogao postati dio pravnog pretka zbog činjenice neobjavljivanja, koje je sastavni dio materijalizacije pravnog akta, kao elementa njegove forme, Sud je ocijenio da isti nije saglasan sa Ustavom.

Nadalje, Ustavni sud je u predmetu broj U-57/15 donio odluku kojom je utvrdio da Odluka o vodovodu i kanalizaciji Opštine Gradiška nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 124/2011). Obrazlažući pomenutu odluku Ustavni sud je naveo, između ostalog, da se utvrđena neustavnost i nezakonitost osporenog akta ogleda u tome što njegov donosilac nije izvršio svoju zakonsku obavezu da isti akt uskladi sa važećim Zakonom o komunalnim djelatnostima, što povlači ne samo njegovu nezakonitost, već i neustavnost saglasno odredbi člana 108. stav 2. Ustava Republike Srpske.

Ustavni sud je takođe donio odluke u predmetima broj U-21/16, U-25/16, U-31/16, U-33/16, U-36/16, U-38/16, U-39/16, U-45/16, U-60/16, U-82/16, U-114/16 i U-5/17, a kojima nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti osporenih normativnih akata, s obzirom da nije utvrdio njihovu nesaglasnost sa Ustavom i zakonima Republike Srpske. Tako Ustavni sud nije utvrdio neustavnost pojedinih odredaba Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 9/2012 - ispr., 40/2012 i 18/2015 - odluka US) i neustavnost i nezakonitost drugih pravnih akata. U predmetu broj U-57/16 Ustavni sud je obustavio daljnje vođenje ustavnosudskog postupka. Ustavni sud je, pored navedenog, odlučivao i o određenom broju procesnih pitanja u pojedinim predmetima.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 29.03.2017.

Naslov: Redakcija