Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PORESKA UPRAVA RS: Rok za podnošenje poreskih prijava po više osnova 31. mart 2016. godine. Kazne za nepodnošenje poreskih prijava i neizmirivanje obaveza su od 1.000 do 3.000 KM za pravna, odnosno od 500 do 1.500 KM za fizička lica


Rok za podnošenje poreskih prijava po više osnova ističe 31. marta. 2016. godine.

Godišnje poreske prijave podnose se za:

  • porez na dohodak,
  • porez na dobit,
  • porez na registrovano oružje,
  • porez na posebnu republičku taksu za preduzetnike,
  • porez za komunalnu taksu za isticanje poslovnog imena.

Lica koja su zaposlena kod jednog poslodavca nisu dužna platiti porez na lični dohodak.

Oni koji ostvaruju pravo na povrat poreza po osnovu premija na životno osiguranje i lica koja ostvaruju pravo na umanjenje, ili povrat poreza po osnovu kamate na stambeni kredit, treba da dostave podatke o plaćanju kamata za prethodnu godinu.

- Kazne za nepodnošenje poreskih prijava i neizmirivanje obaveza su od 1.000 do 3.000 KM za pravna, odnosno od 500 do 1.500 KM za fizička lica - rekla je Persa Paić, pomoćnica direktora Poreske uprave Republike Srpske.


Izvor: Vebsajt RTRS, 29.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772