Zastava Srbije

ZAKON O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA BOSNE I HERCEGOVINE: Inspektori SIPA ostaju bez činova, jer je istragom utvrđeno da su konkursi za unapređenje policijskih službenika u 2014. i 2015. godini sprovođeni mimo Zakona


Znatan broj službenika Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) ostaće bez činova jer je istragom utvrđeno da su tokom 2014. i 2015. godine obavljana nezakonita unapređenja.

Istragom koja je nedavno pokrenuta protiv zvaničnika i službenika SIPA došlo se do saznanja da su konkursi za unapređenje policijskih službenika u 2014. i 2015. godini sprovođeni mimo zakona, pa bi svi koji su na taj način došli do čina uskoro mogli da ostanu bez njega.

Konkursi su sprovođeni mimo Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 27/2004, 63/2004, 5/2006, 15/2008, 50/2008 - dr. zakon, 63/2008, 35/2009 i 7/2012) i Pravilnika o unapređenju službenika i Poslovnika o radu komisije. Sada se očekuje sprovođenje upravnog postupka u cilju poništenja rješenja o dodjeljivanju činova.

SIPA je 2. decembra prošle godine primila prijavu o počinjenom krivičnom djelu kojim je bilo obuhvaćeno 18 funkcionera i policijskih službenika te Agencije. Prijavu su podnijeli upravo policijski službenici SIPA. Tužilaštvo BiH izdalo je u januaru 2016. godine naredbu za pokretanje istrage protiv grupe radnika SIPA zbog nezakonitih unapređenja kadra u toj Agenciji.

Direktor SIPA Perica Stanić nakon toga je suspendovao 11 službenika do okončanja postupka.

- Svi za koje bude utvrđeno da su nezakonito dobijali činove biće sproveden odgovarajući postupak - rekao je Stanić ne želeći da potvrdi, ali ni da demantuje da će im biti oduzeti činovi.

U spornom procesu, više od 15 policijskih službenika unapređeno je u najviše činove. Riječ je o zvanjima samostalnih inspektora, što je po rangu odmah iza glavnog inspektora. Policijski službenici sa ovim činovima obavljaju poslove na istragama najsloženijih krivičnih djela.

Jedno od pitanja koje treba da bude razriješeno istragom jeste na koji način su obavljana testiranja unapređenih policijskih službenika u okviru konkursne procedure i da li su izabrani i unapređeni policijski službenici unaprijed dobijali testove kako bi znali šta ih čeka na provjeri. Istraga treba da rasvijetli i ulogu konkursnih komisija i nezakonitim unapređenjima.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, Željka Domazet, 29.03.2016.