Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavna Odluka Skupštine opštine Bileća o usvajanju Plana parcelacije i stručnog mišljenja sa urbanističko-tehničkim uslovoma za izgradnju poslovnog objekta benzinske stanice sa pratećim sadržajima

30.01.2020.


29. januara 2020. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i pedeset i prva sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Između ostalih odluka, Ustavni sud je na ovoj sjednici donio odluku u predmetu broj U-1/19 kojom je utvrđeno da Odluka Skupštine opštine Bileća o usvajanju Plana parcelacije i stručnog mišljenja sa urbanističko-tehničkim uslovoma za izgradnju poslovnog objekta benzinske stanice sa pratećim sadržajima nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju. Neustavnost navedene odluke Ustavni sud je utvrdio temeljem toga što postupak usvajanja osporenog planskog dokumenta nije proveden u saglasnosti sa imperativnim normama Zakona o uređenja prostora i građenju, čime je njegov donosilac povrijedio ustavno načelo zakonitosti kojim je određeno da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

Ustavni sud je, pored navedene odluke, donio odluke i u predmetima broj U-86/18, U-103/18, U-3/19, U-8/19, U-9/19, U-11/19 i U-18/19 kojom je odbačen prijedlog, odnosno nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona o investicionim fondovima, Zakona o finansiranju poslova i uspostavljanja katastra nepokretnosti, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih normativnih akata. U predmetima broj U-100/18 i broj U-10/19 Ustavni sud je donio rješenja kojim je obustavio postupke, jer su prestali postojati procesni razlozi za njihovo daljnje vođenje.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 29.01.2020.

Naslov: Redakcija