Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

IZMJENE ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM SAVJETU BIH: Predviđen povećan angažman članova u punovremenom radnom angažmanu, detaljno definisanje dužnosti članova Vijeća, revidiranje pravila o glasanju

30.01.2019.


Iako se već gotovo godinu dana govori o poboljšanju postojećeg Zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2004, 93/2005 i 48/2007), još nema naznaka kada bi se on mogao naći u parlamentarnoj proceduri.

Naime, proteklih godina s različitih i domaćih i međunarodnih adresa dolazila su upozorenja da postoje problemi u vezi s procesuiranjem, posebno predmeta takozvane visoke korupcije, ali i predmeta neriješenih ubistava, koji su uznemirili javnost, međutim vrlo malo je učinjeno da se problemi riješe.

Evropska komisija je u posljednjem izvještaju o napretku ukazala na čitav niz problema kad je u pitanju bh. pravosuđe, a kada se radi o VSTS-u, ukazala je na problematična imenovanja, procedure prilikom unapređenja i sankcionisanja, kao i na sukob interesa, a sporan joj je i mehanizam apelacije na konačne odluke.

"Uprkos jasnim uputstvima kako se ovi problemi mogu riješiti, još u proceduri nema nacrta zakona. Ovo pitanje mora biti prioritetno riješeno", naveli su oni.

Ipak, sudeći prema izjavi koju smo dobili iz Delegacije EU, u protekloj godini došlo je do određenih poboljšanja.

Jamila Milović-Halilović, portparol Delegacije EU, kaže da inicijativa koju je proslijedio VSTS prošle godine predstavlja dobar temelj za buduće reforme, te da je to zaključeno u okviru strukturiranog dijaloga o pravosuđu.

"U zaključcima trećeg sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost u sklopu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH, koji je održan 28. i 29. novembra 2018. u Banjaluci, Evropska komisija je pozdravila usvajanje mjera od strane VSTS-a koje unapređuju profesionalnost i integritet pravosuđa. Komisija je pozvala Ministarstvo pravde BiH da početkom 2019. godine odmah sazove Radnu grupu za izradu zakona o VSTS-u, te je najavila da će konkretan napredak u izradi i usvajanju ovog zakona mjeriti na osnovu evropskih standarda koji su sadržani u procesu ekspertnih misija, a koji su inkorporirani u zakonodavnoj inicijativi koju je VSTS predstavio, kao i u relevantnim mišljenjima Venecijanske komisije", rekla je ona.

Brus Berton, šef Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju BiH, kaže da ni oni nemaju saznanja kada bi rasprava o izmjenama zakona mogla započeti.

"Naravno, mi stojimo na raspolaganju svim pravosudnim institucijama u smislu pružanja podrške, uključujući i podršku u unapređenju zakonodavnog okvira", rekao je Berton. Dodao je da Misija prati rad VSTS-a i sarađuje s njim i svim drugim pravosudnim institucijama u BiH kako bi podržala napore koje ulažu u jačanje vlastitih kapaciteta i sprovođenje mjera reforme pravosudnog sektora.

Milan Tegeltija, predsjednik VSTS-a, tvrdi da su oni svoj dio posla završili i da je sad na nadležnim organima da predlože zakon u parlament.

"Mi smo Savjetu ministara BiH uputili inicijativu za izmjenu Zakona o VSTS-u. Sad je sve u njihovim rukama", kaže Tegeltija.

Inače, inicijativa je upućena Ministarstvu pravde BiH na postupanje u skladu sa zaključkom usvojenim u julu prošle godine u okviru strukturiranog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH.

U prijedlogu VSTS-a se, između ostalog, navodi da izmjene predviđaju povećan angažman članova u punovremenom radnom angažmanu, potrebu detaljnijeg definisanja dužnosti članova Vijeća, kao i revidiranja pravila o glasanju.

U obzir su, kako je istaknuto, uzeti i zaključci eksperta iz ovog izvještaja koji se odnose na funkciju predsjednika i potpredsjednika Savjeta, te na uspostavljanje odvojenog sudskog i tužilačkog odjeljenja. Promjene su predviđene i u dijelu koji se odnosi na disciplinski postupak, imenovanja, ocjenjivanja i finansijske izvještaje.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Dejan Šajinović, 28.01.2019.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772