Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijet Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama s oznakom EI

29.12.2022.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o dodjeli Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine 2022. godine.

Državna nagrada zа sport Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, u vrijednosti 10.000,00 KM, dodijeljena je plivačici Lani Pudar, kao najveće priznanje Bosne i Hercegovine zа izuzetan doprinos razvoju sporta i afirmaciju BiH.

Među sportskim uspjesima ove mlade Mostarke su prvo i treće mjesto u disciplini 200 metara delfin nа seniorskom prvenstvu u Rimu i seniorskom prvenstvu svijeta u Abu Dabiju.

Pudar je, među ostalim, višestruka juniorska prvakinja Evrope, a bila je i dva puta ‘zlatna’ nа Mediteranskim igrama održanim u Oranu 2022. godine.

JEDNOKRATNA NOVČANA NAGRADA ZASLUŽNIM I VRHUNSKIM SPORTAŠIMA

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku о visini jednokratne novčane nagrade za zaslužnog sportaša Bosne i Hercegovine i vrhunskog sportaša međunarodnog razreda zа 2022. godinu, koju je predložilo Ministarstvo civilnih poslova.

Novčana nagrada zaslužnim sportašima/sportašicama BiH u 2022. godini utvrđena je u jednokratnom iznosu od 1.500,00 KM do 3.100,00 KM za 12 sportaša i sportašica, koji su ispunili uvjete za odlazak u penziju.

Jednokratna novčana nagrada za vrhunske sportaše/sportašice međunarodnog razreda uključuje osvojena prva tri mjesta na Olimpijskim igrama, svjetskom ili evropskom prvenstvu ili na Paraolimpijskim igrama, kao i ispunjena "А" norma ili ostvaren plasman zа učestvovanje na Olimpijskim igrama / Parolimpijskim igrama / Specijalnoj olimpijadi / Svjetskom prvenstvu.

Jednokratna novčana naknada u 2022. godini dodijeljena je za 33 vrhunska sportaša u BiH, a visina je određena na osnovi postignutih rezultata na takmičenjima na kojima je sportaš učestvovao i kreće se od 2.000,00 do 2.500,00 KM.

PODRŠKA PROMOCIJI DOMAĆE PRIVREDE 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donijelo je pojedinačne odluke o rasporedu grant sredstava za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji, kao i rasporedu grant sredstava za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u inostranstvu.

Ukupna vrijednost ovog granta je 750.000,00 KM, od čega je 400.000,00 KM namijenjeno za podršku sajamskim i drugim manifestacijama, odnosno aktivnostima u zemlji usmjerenim na promociju i razvoj privrede u Bosni i Hercegovini, a 350.000,00 KM za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u inostranstvu.

Na ovaj način osigurana je finansijska podrška za 21-og organizatora sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji, usmjerenim na promociju i razvoj privrede Bosne i Hercegovine u 2022. godini.

Istovremeno je finansijski podržano 11 sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u inostranstvu, usmjerenih nа promociju i razvoj privrede Bosne i Hercegovine te je Vanjskotrgovinska komora BiH obavezana da ova sredstva koristi s pažnjom dobrog domaćina, te da iz svog budžeta izdvoji ili iz drugih izvora osigura nedostajući dio sredstava za podršku ovim manifestacijama u skladu s donesenom odlukom i Protokolom zaključenim u 2022. godini. 

Sredstva su dodijeljena nakon završenog javnog poziva organizatorima sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji i u skladu s kriterijima koje je ranije usvojilo Vijeće ministara BiH. 

JAVNE NABAVKE: USKLAĐIVANJE S PRAVNOM STEČEVINOM EU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za javne nabavke BiH, donijelo je Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama s oznakom EI, kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s pravnom stečevinom Evropske unije (EU) u ovoj oblasti.

Radi se o podzakonskom aktu koji osigurava potpunu i adekvatnu primjenu Zakona о izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama, čijim je usvajanjem ranije BiH ispunila jedan od uvjeta za dobivanje statusa kandidata za punopravno članstvo u EU. 

Pravilnik, kojim se uređuje način provođenja postupka javne nabavke društvenih i drugih posebnih usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama, zasnovan je na principima transparentnosti, jednakog tretmana i nediskriminacije, pravične i aktivne konkurencije i efikasnijeg trošenja javnih sredstava.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana оd dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH, kada prestaje i primjena ranijeg pravilnika. 

PROVOĐENJE NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA 

Vijeće ministara BiH donijelo je dvije odluke o obliku izjave o ispunjenosti uvjeta iz člana 50. stava (1) tački c), d), e) i f) i člana 51. stava (1) tački c), d) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja ili bez objave obavještenja o nabavki i takmičarskog dijaloga.

Odluke, koje je predložila Agencija za javne nabavke, donesene su radi provođenja i potpune primjene Zakona о izmjenama i dopunama Zakona о javnim nabavkama, s kojim su i usklađene.

Ponuđač je obavezan uz zahtjev za učestvovanje, odnosno ponudu dostaviti popunjen obrazac izjave o ispunjavanju uvjeta u vezi sa svojom tehničkom i profesionalnom sposobnosti u postupcima javne nabavke.

Cilj unificiranja obrasca izjave koju je uz zahtjev obvezan dostaviti ponuđač jest smanjivanje mogućnosti pogreške, kako kod ugovornih organa tako i kod ponuđača u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom ili bez objave obavještenja o nabavi i takmičarskog dijaloga.

Odluke stupaju na snagu narednog dana оd dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH, kada prestaje i primjena ranijih odluka. 

 UTVRĐEN NAJMANJI IZNOS SREDSTAVA ZA STRANCE TOKOM BORAVKA U BiH 

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti, Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u Bosnu i Hercegovinu za 2023. godinu je 150 KM za svaki dan namjeravanog boravka u BiH, ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti.

Riječ je o istom iznosu kao i prethodne godine. 

BUDŽETSKA REZERVA 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o odobravanju 500 hiljada KM iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Sredstva su namijenjena realizaciji Ugovora za iznajmljivanje Microsoft licenci za potrebe institucija Bosne i Hercegovine za period 2022. - 2023. godine.

Podsjećamo da je Vijeće ministara BiH početkom decembra na 80. vanrednoj sjednici usvojilo Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o postupku javne nabavke "Iznajmljivanje Microsoft licenci za potrebe institucija Bosne i Hercegovine" i zaključilo da će nedostajuća sredstva biti osigurana iz tekuće budžetske rezerve.

Istovremeno je na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova donesena Odluka o odobravanju 25 hiljada KM iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Sredstva su namijenjena organizaciji prijema povodom novogodišnjeg praznika i stjecanja statusa kandidata Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Prijem će biti održan u zgradi Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine do kraja 2022. godine.

USVOJEN PROGRAM RADA BHANSA-e 

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa usvojen je Program rada i Finansijski plan Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) za 2023. godinu, te Izvještaj o poslovanju ove agencije koje uključuje Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji za 2021. godinu.

Usvajanje ovih akata, koje je ranije jednoglasno prihvatilo Vijeće BHANSA-e, ključno je za sigurno i efikasno odvijanje zračnog i prometa na međunarodnim aerodromima u BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 28.12.2022.

Naslov: Redakcija