Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

KRIVIČNI ZAKONIK RS: U vezi sa uticajem na javni budžet, primjena novog zakonskog rješenja imaće posredan uticaj, jer je kvalitetnije riješena problematika oduzimanja predmeta i koristi stečene krivičnim djelom, što može dovesti do većeg punjenja budžeta Srpske

29.12.2017.


Novim Krivičnim zakonikom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017) uspostavljena je obaveza vođenja evidencije lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece - ističe ministar pravosuđa Srpske Anton Kasipović.

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Anton Kasipović ocjenjuje da je Ministarstvo u ovoj godini u potpunosti realizovalo obiman i zahtjevan program rada, uključujući 16 projekata - od zakona, informacija do strategija.

"Cilj nam je bio unapređenje efikasnosti pravosuđa, ali i zaštita najosjetljivih grupa stanovništva, što će imati uticaj na sveobuhvatni razvoj društva", ističe ministar Kasipović.

On podsjeća da je u ovoj godini usvojen novi Krivični zakonik Republike Srpske, te da će njegova primjena imati za posljedicu sigurnije poslovanje i sprečavanje finansijskih zloupotreba.

Ministar Kasipović navodi da su postojeća rješenja značajno izmijenjena, a zakonskim odredbama tretirana su nova krivična djela usmjerena na suzbijanje različitih oblika finansijskog i privrednog kriminala.

"Ovim zakonom tretirana su i krivična djela korupcije, različiti oblici zloupotreba u postupku privatizacije, privatizacione prevare, fiktivno učešće u privatizaciji, zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, nezakonito postupanje ovlaštenih revizora i ostala krivična djela", precizira ministar Kasipović.

U vezi sa uticajem na javni budžet, primjena novog zakonskog rješenja imaće posredan uticaj, jer je kvalitetnije riješena problematika oduzimanja predmeta i koristi stečene krivičnim djelom, što može dovesti do većeg punjenja budžeta Srpske.

Takođe, novim Krivičnim zakonikom uspostavljena je obaveza vođenja evidencije lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

"U Srpskoj smo usvojili smo i Nacrt zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, čija je svrha obezbjeđivanje zaštite djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja, te sprečavanje lica pravosnažno osuđenih za ova krivična djela da ih ponovo izvrše", napominje ministar Kasipović.

On smatra da je značajno što je u Srpskoj usvojen i Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju ("Sl. glasnik RS", br. 62/2017).

Ovo je prvi zakon u BiH kojim se obezbjeđuje zaštita svih lica koja prijave korupciju – bilo da su iz javnog ili privatnog sektora.

"S obzirom da Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju štiti svako lice koje u dobroj namjeri prijavi korupciju, želim da pozovem sve savjesne ljude da ukažu na korupciju i prijave je, posebno jer im je obezbijeđena zakonska zaštita", poručuje ministar Kasipović.

Ovim zakonom propisane su i kaznene odredbe za prekršaje koje čini odgovorno lice u postupku interne i eksterne zaštite, zbog nepostupanja u skladu sa odredbama Zakona, a predviđene su i novčane kazne u iznosu od 5.000 do 15.000 KM.

Govoreći o Strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa u BiH, ministar Kasipović upozorava da je on u zastoju, te da bi se trebalo vratiti razgovoru.

"Može se postići rješenje koje zadovoljava interese Republike Srpske. Predstavnici Srpske su uvijek radili na koncipiranju svojih rješenja, te nudili konkretne prijedloge, u skladu sa zaključcima Narodne skupštine, ali ostali učesnici nisu imali dovoljno sluha za tok ovih pregovora, ni njihovo poboljšanje", ističe ministar Kasipović.

On je ukazuje da je, sa ciljem poboljšanja fizičkih i tehničkih preduslove za rad pravosudnih institucija, Ministarstvo pravde uspješno realizovalo niz projekata modernizacije i rekonstrukcije zgrada.

"U narednoj godini zaposleni u Mistarstvu pravde pokušaće da prate tempo i potvrde reputaciju rada iz ove godine, što neće biti lako" - navodi ministar Kasipović.

On poručuje medijima da su vrata Ministrastva otvorena za medije, jer žele da ostvare transparentan odnos koji će podići nivo svijesti o transparentnosti i informisanju javnosti o svim problemima koji se sistemski moraju rješavati.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 27.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772