Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FEDERACIJE BIH: Utvrđen Nacrt zakona o štrajku, donijeta Odluka o izdvajanju novčanih sredstava ostvarenih prodajom manjinskih udjela u privrednim društvima s državnim kapitalom

29.12.2016.


 

Razlog za donošenje ovog zakona je otklanjanje diskriminacije i neujednačenih prava pripadnika branilačke populacije nastalih donošenjem Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata ("Sl. novine FBiH", br. 41/2013).

Također, donošenjem ovog zakona bile bi izvršene presude Ustavnog suda Federacije BiH od 22. i 23.1.2014. godine, kojom je ovaj sud utvrdio da odredba člana 15. stav 1. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalna vlada utvrdila je Nacrt zakona o štrajku.

Vlada FBiH je donijela Odluku o izdvajanju novčanih sredstava ostvarenih prodajom manjinskih udjela u privrednim društvima s državnim kapitalom.

Ovom Odlukom Federalna vlada izdvaja 20 posto sredstava, oko 13 miliona BAM, ostvarenih prodajom manjinskih udjela u "Fabrici duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo i "Bosnalijeka" d.d. Sarajevo za sanaciju i osiguranje osnovnog kapitala u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Agencija za privatizaciju FBiH, Razvojna banka FBiH i Federalno ministarstvo finansija. Sredstva će biti uplaćena na poseban račun Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Federalna vlada izjasnila se o Prijedlogu zakona o zabrani zapošljavanja članova uže porodice predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i članova Vlade Federacije BiH u javnim organima, koji je podnio Denis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

U mišljenju Federalnog ministarstva pravde je navedeno je da je u njemu uočen veliki broj nepravilnosti, a ključna je da većina odredbi nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. To se prevashodno odnosi na odredbe 61. 1. i 5. ovog prijedloga, koje su u suprotnosti sa ustavnim odredbama o ljudskim pravima i slobodama, a kojim je ustanovljeno pravo svim građanima da učestvuju u javnim poslovima i imaju jednak pristup javnim službama.

Federalna vlada usvojila je Informaciju o aktivnostima Federalnog ministarstva zdravstva i Vlade Federacije BiH nakon donošenja novog državnog Pravilnika o načinu kontrole cijena, oblikovanju cijena lijekova i izvještavanju o cijenama lijekova u BiH, kao i izračuna maksimalnih cijena lijekova na državnom nivou.

Federalno ministarstvo zdravstva je zaduženo da započetu reviziju federalnih listi lijekova u 2016. godini okonča zaključno s januarom 2017. godine i Vladi FBiH dostavi na razmatranje odluke o izmjenama i dopunama Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH i Liste lijekova bolničke zdravstvene zaštite FBiH, s revidiranom Listom lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH i revidiranom Listom lijekova bolničke zdravstvene zaštite FBiH.

Vlada FBiH prihvatila je zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po Ugovoru o kreditu između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine u iznosu od 76.000.000 eura za realizaciju Projekta Koridor 5-C. Sredstva će biti korištena za dionice Donja Gračanica (tunel Pečuj) – Klopče (5,8 kilometara) i Svilaj-0džak (10,4 km).

Donošenjem ove odluke stvoren je osnov za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH i Podugovora o zajmu između Federacije BiH i JP Autoceste FBiH, na osnovu kojeg će Federacija BiH sredstva proslijediti JP Autoceste FBiH kao krajnjem dužniku i korisniku zajma.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 28.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772