Zastava Srbije

DOGOVOREN KREDIT SA EBRD-OM ZA PODRŠKU BANKARSKOM SEKTORU: Previđeno 30 miliona eura

29.10.2020.


Ministar finansija Vjekoslav Bevanda i direktorica EBRD-a u BiH Manuela Nessl potpisali su sporazum o kreditu u vrijednosti 30 miliona eura namjenjen za podršku Agenciji za osguranje depozita (AOD) i bankarskom sektoru u BiH.

Ministar Bevanda naglasio je da je izuzetno značajno što su ova sredstva osigurana u vremenima pandemije kada se mijenja stanje u ekonomiji, a time i u bankarskom sektoru što otvara određene rizike poslovanja.

"Finansijski sektor je stub svake ekonomije i njegova stabilnost predstavlja prioritet svake države. Agencija je jedan od učesnika mreže za finansijsku sigurnost ima posebnu ulogu u očuvanju stabilnosti. Zbog toga je ovaj projekt još važniji", naglasio je ministar Bevanda.

Projekt će se provoditi tako da će Agencija osigurati Stand-by aranžmane u vidu kreditne linije u iznosu od 30 miliona eura imati na raspolaganju dostupna rezervirana sredstava koja se mogu koristiti pod posebno definiranim uslovima i okolnostima. Ovim će biti ispunjeni i određeni uvjeti postojanja rezervne kreditne linije sukladno preporukama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Temeljem ovog sporazuma uvjeti zajma su povoljni uz rok otplate od osam godina, uključujući pet godina grace perioda na otplatu glavnice, te otplata kredita u 16 jednakih polugodišnjih rata.

Ministar Bevanda naglasio je da suradnja s EBRD-om daje reultate u mnogim oblastima života na području cijele BiH, a da je ovim sporazumom ojačan i bankarski sektor i agencija koja regulira ovu oblast.

Sporazum je i ovog puta potpisan korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog mjera koje su poduzete u sprječavanju širenja virusa Covid -19 i propisanih epidemioloških mjera.


IZVOR: Vebsajt Klix, 27.10.2020.

Naslov: Redakcija