Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNO‐PRIVATNOM PARTNERSTVU U RS: Proširen je krug lica koja mogu biti javni i privatni partner, te je propisano da u postupku izbora privatnog partnera mogu učestvovati domaća i strana, fizička i pravna lica

29.10.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoprivatnom partnerstvu u Republici Srpskoj.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoprivatnom partnerstvu u Republici Srpskoj sadržani su u potrebi nastavka procesa otklanjanja administrativnotehničkih barijera i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za privlačenje investicija kojima bi se realizovali kapitalni projekti za zadovoljenje javnih potreba.

Ovim zakonom, kao novina, uvedeno je da u postupku izbora privatnog partnera mogu učestvovati i fizička lica, za razliku od dosadašnjeg rješenja u skladu sa kojim su to mogla isključivo pravna lica.

Pojam kompetitivnog dijaloga propisan je kao postupak izbora privatnog partnera u kojem svako zainteresovano pravno ili fizičko lice može zatražiti da učestvuje u postupku. Javni partner sa učesnicima pozvanim u ovaj postupak vodi dijalog, s ciljem razvijanja jednog ili više odgovarajućih rješenja koja mogu ispuniti njegove zahtjeve, i na osnovu kojih su izabrani ponuđači pozvani da podnesu ponude. 

Proširen je krug lica koja mogu biti javni i privatni partner, te je propisano da u postupku izbora privatnog partnera mogu učestvovati domaća i strana, fizička i pravna lica. Predlaganjem ovakvih rješenja prevaziđena su ograničenja koja su bila propisana Zakonom o javnoprivatnom partnerstvu u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 59/2009 i 63/2011) koji je na snazi.

Izmijenjen je i predmet javnoprivatnog partnerstva, tako da je u skladu sa predloženim rješenjem to izgradnja ili rekonstrukcija, uz korišćenje, održavanje ili upravljanje javne infrastrukture u svrhu pružanja javnih usluga. Javnoprivatno partnerstvo se može realizovati u svim oblastima u kojima javni partner pruža usluge ili su u okviru nadležnosti javnog partnera. Na ovaj način javnom partneru je omogućeno da putem javnoprivatnog partnerstva može da realizuje projekte u svim onim oblastima za koje postoji njegov interes.

Ovim Nacrtom zakona ubrzan je postupak odobravanja projekta i smanjen broj faza potrebnih za realizaciju projekta putem javnoprivatnog partnerstva, te je propisano da se postupak pokretanja projekta i postupak izbora privatnog partnera uređuje podzakonskim aktom.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 24.10.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija