Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANI RAZGOVORI SA FISKALNIM SAVJETOM REPUBLIKE SRPSKE O EKONOMSKIM KRETANJIMA U REPUBLICI SRPSKOJ

29.10.2018.


Ministar finansija Republike Srpske, dr Zoran Tegeltija razgovarao je u Banjaluci sa članovima Fiskalnog savjeta Republike Srpske o ekonomskim kretanjima u Republici Srpskoj, te aktivnostima na utvrđivanju Nacrta Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu.

Ministar je, tokom razgovora sa članovima Fiskalnog savjeta, istakao da u 2019. godini očekuje nastavak pozitivnih ekonomskih kretanja, te da se prema tom kretanju procjenjuje rast BDP-a od 3.7% koji će uticati sve druge politike Vlade Republike Srpske.

Nacrt Budžeta za 2019. godinu, Program sekonomskih reformi i Zakon o izvršenju budžeta biće spremni u narednih sedam dana, nakon čega će biti dostupni javnosti", najavio je ministar finansija istakavši da će u formi prijedloga, navedene dokumente prema novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske uputiti nova Vlada koja će definisati nove politike.

Ministar je naveo da Nacrt Budžeta koji je pripremilo Ministarstvo finansija Republike Srpske, iznosi 3,227 milijarde KM, šta je za 196,8 miliona KM manje od Rebalansa za 2018. godinu.

Izvorni prihodi su 2,779 milijarde i očekivani rast prihoda je za 21,4 miliona KM veći u odnosu na 2018. godinu", rekao je ministar i dodao da se očekuju povećanja na pozicijama ličnih primanja, 30,6 miliona, zbog planiranog povećanja u obrazovanju za 8%, rast za 40 miliona KM u oblasti penzijskog osiguranja, a planirano je i povećanje transfera Fondu dječije zaštite za 17,6 miliona KM.

Kada su u pitanju rashodi, ministar je najavio da je planirano smanjenje izdataka za otplatu duga za 264,2 miliona KM manje nego u 2018. godini, dok će planirani budžetski suficit iznositi 65,5 miliona KM.

Savjetnik ministra, Dalibor Tomaš, izjavio je da Ministarstvo finansija u proteklih pola godine aktivno sarađuje sa poslovnom zajednicom na realizaciji Memoranduma o saradnji, i da su iz svega toga proistekle Smjernice za razvoj privrede, koje su osnova za izradu Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2019-2021. godina. Predloženi Nacrt Programa ekonomskih reformi se temelji na politikama koje su u prethodnom periodu usaglašene sa socijalnim partnerima i predstavljaće polaznu osnovu za politike nove Vlade Republike Srpske. Nova Vlada Republike Srpske će sprovesti javne rasprave i definisati nove politike, koje će biti ugrađene u Prijedlog Programa ekonomskih reformi. Očekujemo da isti bude usvojen na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske do kraja 2018. godine.

Kada je u pitanju usvajanje Programa ekonomskih reformi, Tomaš je istakao da su definisane ključne prepreke na čijem će se unapređenju u predstojećem periodu raditi, među kojima su fiskalno opterećenje rada, neformalna ekonomija, reforma obrazovanja, uz reformu Zavoda za zapošljavanje, a planirana su i unapređenja u sistemu socijalne zaštite.

Predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske, Milenko Krajišnik, je ovom prilikom istakao da je ohrabrujući nastavak pozitivnih trendova, te da je veoma važno da se ključni dokumenti Budžet i Program ekonomskih reformi usvoje u zakonskom roku.

Na taj način sačuvali bi se efekti provedene fiskalne konsolidacije u protekle dvije godine, a postoje i izazovi i problemi na kojima je što prije potrebno rješavati u budućnosti", naveo je Krajišnik i dodao da su ti izazovi u tri oblasti, javnim preduzećima, smanjenju rizika od javnog zaduživanja i u finansijskoj održivosti zdravstvenog sektora.

Član Fiskalnog savjeta, Branko Krsmanović je istakao da su članovi Fiskalnog savjeta tokom današnjeg susreta stekli uvjerenje da se sve odvija planiranom dinamikom.

Saradnja Fiskalnog savjeta i Ministarstva finansija nije samo u davanju mišljenja, nego se ogleda i u pogledu razmatranja drugih ključnih politika koje utiču na rast i razvoj ekonomije", istakao je Krsmanović poručujući da u narednom periodu akcenat treba staviti i na industrijsku politiku.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 28.10.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772