Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

USTAVNI SUD RS: Obustavljeno vođenje ustavnosudskih postupaka u predmetima u kojima su prestali postojati procesni razlozi za njihovo daljnje vođenje

29.09.2017.


27. septembra 2017. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i dvadeset i treća sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti propisa i opštih akata sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII), odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Ustavni sud je donio odluke u predmetima broj U-61/16, U-67/16, U-71/16, U-75/16 i U-89/16 kojima nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporenih podzakonskih normativnih i pojedinačnih pravnih akata.

Ustavni sud je, takođe, obustavio vođenje ustavnosudskih postupaka u predmetima u kojima su prestali postojati procesni razlozi za njihovo daljnje vođenje, a odlučivao i o određenim procesnim pitanjima u nekim predmetima, kao i o drugim aktima iz domena svoga poslovanja.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 27.09.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772