Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Odbijen zahtjev za ocjenu ustavnosti Izbornog zakona BiH, odbačeni zahtjevi za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, te za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o uslovima za izdavanje licence i kvalifikacione kartice vozača

29.09.2017.


Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev dvadeset šest predstavnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti člana 3.15. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 23/2001, 7/2002, 9/2002, 20/2002, 25/2002 - ispr., 4/2004, 20/2004, 25/2005, 77/2005, 11/2006, 24/2006, 33/2008, 37/2008, 32/2010, 48/2011 - odluka US, 63/2011 - odluka US, 18/2013, 7/2014, 31/2016 i 54/2017 - odluka US).

Utvrđeno je naime, da je član 3.15. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine (Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Sl. glasnik BiH", br. 25/2009 - Amandman I), Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, odredbama Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Protokolom uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te članom 1. Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije.

Sud je odbacio kao nedopušten zahtjev 11 članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona zbog nenadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za odlučivanje.

Kao nedopušten je odbačen i zahtjev trideset osam predstavnika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o uslovima za izdavanje licence i kvalifikacione kartice vozača ("Sl. glasnik BiH", br. 77/2014) zbog nenadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 28.09.2017.

Naslov: Redakcija