Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA BIH: Transparentnost BiH navodi da zbog pogrešnog tumačenja i primjene Zakona javna preduzeća nisu na adekvatnom nivou transparentnosti i odgovornosti


Zbog pogrešnog tumačenja i primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH, javna preduzeća nisu na adekvatnom nivou transparentnosti i odgovornosti, zaključak je Transparency Internationala Bosne i Hercegovine (TIBiH) koji je u Sarajevu prezentiran na Konferenciji "Pristup informacijama i otvoreni podaci".

Aleksandra Martinović, iz Odbora direktora ITBiH je navela da od 248 javnih preduzeća, odnosno, 66,3 posto od ukupnog broja istraživanjem obuhvaćenih preduzeća, svoj odgovor nije proslijedilo u Zakonom predviđenom roku od 15 dana.

- Dosadašnja praksa je pokazala da javni organi u značajnom procentu pogrešno tumače i ne primjenjuju pravilno odredbe ovog Zakona. Tražene informacije od javnih preduzeća, predstavljaju javno dobro, te bi kao takve trebalo da su dostupne svim građanima BiH - rekla je Martinović.

Stanojla Mandić, zamjenica Povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji, kaže da su građani relativno zadovoljni pristupom informacijama, "ali daleko od toga da možemo reći da smo zadovoljni".

- Zadovoljni smo što su građani prepoznali vrijednost ovog Zakona, ali nismo zadovoljni jer postoje poteškoće u dobijanju informacija bez intervencije Povjerenika, odnosno, sve dok se ne izjavi žalba. Tako da je jako visoki procent tzv. ćutanja uprave - naglasila je Mandić.

Na konferenciji je istaknuto da u BiH, kao i zemljama regije, najveće interesovanje za dobijanje informacija je iz oblasti javnih resursa, privatizacija, javne nabavke, a kao razlog uskraćivanja informacija građanima je, povjerljivost dokumenta, obimna dokumentacija, poslovna tajna ugovornih organa, zaštita privatnosti, kao i da informacije nisu od javnog interesa.

Zakon o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI) donesen je na skupštini BiH u novembru 2000. godine, a do sredine 2001. i entitetska zakonodavna tijela su donijela slične zakone. Do danas je bilo nekoliko izmjena i dopuna ovog Zakona.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 28.09.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772