Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen Prijedlog protokola za osiguranje fitosanitarnih zahtjeva između BiH i Rusije, čime je omogućen nesmetan izvoz voća, povrća i drugih proizvoda biljnog porijeka u tu zemlju


Vijeće ministara BiH podržalo je Prijedlog protokola za osiguranje fitosanitarnih zahtjeva između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske Federacije prilikom međusobnih isporuka proizvoda visokog fitosanitarnog rizika.

Na sjednici je data saglasnost Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da ovaj protokol dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će, nakon potpisivanja Protokola, pokrenuti aktivnosti za njegovu implementaciju, putem koordinacije sa nadležnim entitetskim ministarstvima.

Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, kao odgovorna institucija za realizaciju Protokola, provest će ovaj protokol u skladu sa zakonodavstvom BiH i uz saglasnost entitetskih nadležnih institucija u slučajevima kada je to zakonom predviđeno.

Na ovaj način otklanjaju se smetnje za nastavak saradnje između BiH i Ruske Federacije kako bi se omogućio daljnji izvoza voća, povrća i drugih proizvoda biljnog porijeka iz BiH u Rusku Federaciju.

Protokolom je, između ostalog, definisano da će pošiljke biljnog porijekla visokog fitosanitarnog rizika iz BiH za Rusku Federaciju sadržavati etiketu na pakovanjima na kojoj će biti naznačen proizvođač i izvoznik.

Tekst Protokola identičan je onima koje je Ruska Federacija zaključila sa Srbijom, Makedonijom i drugim zemljama, saopšteno je iz Vijeća ministara BiH.


Izvor: Vebsajt BHRT, 28.09.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772