Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o radio-amaterizmu u RS

29.08.2018.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 192. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o radio-amaterizmu u Republici Srpskoj.

Razlog za donošenje Zakona o radio-amaterizmu u Republici Srpskoj sadržan je u činjenici da ne postoji važeći propis koji na jedinstven način uređuje oblast radio-amaterizma u Republici Srpskoj. Donošenje Zakona o radio-amaterizmu Republike Srpske je stvarna potreba da se sistemski uredi opšti interes, kao i obaveze i ovlašćenja Saveza radio-amatera Republike Srpske i radio-amaterskih klubova, postupanje radio-amatera i radio-amaterskih klubova u vanrednim situacijama, kao i druga pitanja od značaja za radio-amaterizam.

Imajući u vidu važnost radio-amatera u sistemu zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, te činjenicu da oni čine važnu komponentu u radio-mreži za vanredne okolnosti, uređenost ove oblasti je od značaja za Republiku Srpsku.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o raspisivanju konkursa za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u 2018. godini.

Konkurs će biti objavljen u javnim glasilima i na sajtu Ministarstva nauke i tehnologije u četvrtak, 30. avgusta 2018. godine. Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2018. godine, a ukupna vrijednost konkursa je 800.000 KM.

Predmet konkursa je finansijska podrška naučnoistraživačkim projektima iz oblasti osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja na slobodnu temu po izboru projektnog tima. Prijedloge projekata mogu kandidovati naučnoistraživačke organizacije u skladu sa odredbama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju. Prijedlozi projekata naučnoistraživačkih organizacija koje nisu ispunile svoje obaveze proistekle iz prethodnih ugovora sklopljenih sa Ministarstvom nauke i tehnologije neće biti uzeti u obzir prilikom odlučivanja. Prijave prijedloga projekata mogu se podnositi za jednogodišnja istraživanja, a maksimalan iznos podrške na ime sufinansiranja odobrenog prijedloga projekta je 30.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o načinu utroška sredstava za predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu u 2018. godini.

U 2018. godini program je finansiran sredstvima koje je obezbijedila Vlada Republike Srpske u iznosu od 335.196,00 KM i nevladina organizacija Save the Children u iznosu od 49.000 KM, te na osnovu učešća lokalnih zajednica i roditelja.

Broj uključene djece u program ove godine je veći od broja prijavljene djece za pohađanje ovog programa u februaru mjesecu, te je tako Vlada donijela zaključak da se odobre dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 35.196,00 KM, sa već odobrenih 300.000,00 KM, te je odobreni iznos za program u 2018. godini 335.196,00 KM.

Ove godine program se realizovao u 39 predškolskih ustanova i 72 osnovne škole širom Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o zahtjevu Srpskog pjevačkog društva "Jedinstvo" Banja Luka o sufinansiranju troškova puta, radi učešća na Festivalu horova u Adelaidu, Australija.

Zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo prosvjete i kulture da obezbijede Srpskom pjevačkom društvu "Jedinstvo" sredstva u iznosu od 10.000,00 KM za sufinansiranje troškova puta radi učešća na Festivalu horova u Adelaidu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciu o dodjeli stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima.

Na prijedlog Komisije za izbor perspektivnih sportista, sportista sa invaliditetom i potencijalnih olimpijskih kandidata, ministarka porodice, omladine i sporta je 28.06.2018. godine donijela Odluku o izboru 85 perspektivnih sportista, sportista sa invaliditetom i potencijalnih olimpijskih kandidata kojima se dodjeljuje stipendija za 2018. godinu i to: 63 stipendije perspektivnim sportistima, 12 stipendija sportistima sa invaliditetom i 10 stipendija potencijalnim olimpijskim kandidatima.

Ukupna finansijska sredstva koja su izdvojena za sportske stipendije u 2018. godini iznose 141.000,00 KM.

Prvenstveni cilj dodjele stipendija jeste vrednovanje postignutih sportskih rezultata u prethodne dvije godine, kao i način podsticanja za dalje napredovanje i usavršavanje u oblasti sporta.

Dodjelom stipendija omogućava se ostvarivanje što boljih sportskih rezultata, koji će doprinijeti afirmaciji nadarenih pojedinaca i unapređenju sporta.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica za utrošak novčanih sredstava, u ukupnom iznosu od 503.500,00 KM. Sredstva su raspoređena na sljedeći način: doznake za rješavanje problema interno raseljenih lica - 80.000,00 KM, doznake za finansiranje povratka u Republiku Srpsku - 249.500,00 KM, doznake za finansiranje povratka u Federaciju BiH - 74.000,00 KM, kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH - 70.000,00 KM, transferi jedinicama lokalne samouprave za finansiranje povratka u Republiku Srpsku - 30.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske se usvojila je Informaciju o izradi Akcionog plana Republike Srpske za realizaciju preporuka Evropske komisije sa drugog sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje.

Usvaja se "Akcioni plan Republike Srpske za realizaciju preporuka Evropske komisije sa drugog sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje", koji se nalazi u prilogu Informacije.

Zadužuju se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Ministarstvo pravde, Ministarstvo nauke i tehonologije, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske, Republički zavod za standardizaciju i metrologiju i Agencija za informaciono društvo Republike Srpske, da pristupe realizaciji preporuka Evropske komisije iz Akcionog plana, da prate sprovođenje utvrđenih mjera i aktivnosti i o realizaciji istih redovno izvještavaju Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da, u svojstvu republičkog koordinatora procesa evropskih integracija, o realizaciji Akcionog plana iz informiše Vladu Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 27.08.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772